Vier decennia van research & development binnen de Fancom Group hebben geleid tot iFarming. Hét systeem van Intelligent Farming dat al uw stalprocessen vlekkeloos aan elkaar verbindt en feilloos met elkaar laat samenwerken.

Het gevolg van smart farming is één betrouwbaar totaalsysteem met een hoge bedrijfszekerheid. Daarvoor staat Fancom garant. 


Fancom, één leverancier, één aanspreekpunt

Met iFarming™ van Fancom hebt u per definitie met één integraal systeem van één leverancier te maken. Mocht zich daarin een hapering voordoen, dan hebt u maar met één verantwoordelijke partij te doen. En dat is Fancom. Geen discussie over verantwoordelijkheid. 

iFarming, u verdient tenslotte beter!

 

Nu al berekend op toekomstige innovaties

Eventuele toekomstige veranderingen of verbeteringen in bijvoorbeeld de software, of eventuele uitbreiding van technische opties (denk aan energiebesparende vindingen, of verdere terugdringing van ammoniakemissie), kunnen vlekkeloos geïmplementeerd worden. Zonder dat daarbij de stabiliteit van de keten in het geding komt. Omdat alles vooraf uitgebreid is getest.

Met minder mensen, hoge en veilige opbrengsten realiseren.


Fancoms visie

"In 2050 zal de vraag naar voedsel wereldwijd verdubbeld zijn, terwijl het aantal producenten afneemt. Verantwoord en intensief voedsel produceren zal alleen mogelijk blijven wanneer producenten in staat worden gesteld, met minder mankracht, hoge en veilige opbrengsten te realiseren. Geavanceerde technologie voor intensieve precisieveehouderij is daarbij onontbeerlijk. Fancom ziet zichzelf als voortrekker om voedselproducenten daarin te voorzien. Nu en in de toekomst."

Fancoms missie

“Fancom wil voor de mensheid wereldwijd toekomstbestendige, duurzame en winstgevende voedselproductie mogelijk maken, met dierenwelzijn en het milieu als noodzakelijk uitgangspunt. Waarbij duurzaamheid en dierenwelzijn niet alleen de mensheid en het milieu dienen, maar ook bepalende voorwaarden zijn om producenten winstgevender te laten produceren.”