Ventilatiesysteem voor centrale afzuiging

Voldoende verse lucht voor alle dieren in stallen met een centraal afzuigkanaal

Lees meer

Voldoende verse lucht voor alle dieren in de stal, dat is waar u naar streeft, ook in stallen met een centraal afzuigkanaal. Bij centrale afzuiging wordt de lucht van de verschillende afdelingen in de stal in een centraal luchtkanaal bij elkaar gebracht om op één punt de stal te verlaten. Door toepassing van een centraal afzuigkanaal kan men heel gemakkelijk het emissiepunt van de stal verleggen of een luchtwasser toepassen voor nabehandeling van de ventilatielucht. Zo helpt centrale afzuiging om de emissie van ammoniak, stof en geluid terug te dringen en tegemoet te komen aan de eisen gesteld in een milieuvergunning.

CentralFlow is Fancom’s intelligente ventilatiesysteem met debietmeting speciaal voor stallen met een centraal afzuigkanaal. Het systeem zorgt automatisch voor voldoende luchtverversing in alle afdelingen met een minimaal energieverbruik. CentralFlow is geschikt voor afdelingen met vleesvarkens, zeugen en biggen.

Hoe werkt een systeem voor centrale afzuiging?

In een systeem met centrale afzuiging wordt de lucht afgezogen door afzuigventilatoren in het centraal kanaal. De afdeling met de hoogste ventilatiebehoefte bepaalt het toerental van de centrale ventilatoren. In iedere afdeling zit een meet- en regelunit die continu heel nauwkeurig de luchtverversing per afdeling meet en regelt. Om de gewenste hoeveelheid lucht in de minder vragende afdelingen te realiseren, smoort de regelklep de luchtafvoer in deze afdelingen. Zo krijgt iedere afdeling de benodigde hoeveelheid verse lucht. 

centralflow.jpeg

Energiebesparend

Het unieke van de CentralFlow regeling is dat deze niet alleen kijkt naar de hoogstvragende afdeling maar ook continu de positie van alle regelkleppen controleert. Het systeem zorgt onder alle omstandigheden voor een optimale stand van de regelkleppen in de afdelingen. Zo komt er altijd voldoende verse lucht in alle afdelingen met een minimum aan energieverbruik. Dit zorgt voor 20% extra energiebesparing in vergelijking met traditionele systemen voor centrale afzuiging.

Minimale stookkosten

De meetwaaier meet continu en heel nauwkeurig de luchtverversing in de afdeling. Dankzij de zekerheid van een nauwkeurige debietmeting ventileert CentralFlow heel nauwkeurig, nooit te veel en nooit te weinig. Een bijkomend voordeel is dat niet onnodig warme lucht wordt afgevoerd zodat de stookkosten minimaal blijven. 

Gezonde dieren

Invloeden van buiten hebben geen invloed meer op de minimum ventilatie. Ook als de wind op de inlaatklep staat zorgtCentralFlow  altijd voor een  stabiele minimum ventilatie om vocht, CO2, NH3 en stof af te voeren en zuurstofrijke lucht aan te voeren. Het resultaat is een constante luchtstoom zonder tocht. Zo creëren we automatisch de optimale leefomstandigheden in de stal. En kunnen uw dieren optimaal presteren.

Lumina 21.png

Onze producten voor een ventilatiesysteem voor centrale afzuiging

Forward thinkers

Forward Thinkers staan met één been in het heden en één been in de toekomst. Wat ze doen, doen ze goed. En om dat zo te houden, kijken ze vooruit. Kan het anders, kan het nog beter dan we het nu doen?

Ontdek alle case studies

We hebben onze uitval 4,5 keer verbeterd
Fancom BVCase study

We hebben onze uitval 4,5 keer verbeterd

Een computer maakt geen fouten
Fancom BVCase study

Een computer maakt geen fouten

Goede dierprestaties beginnen bij een goed klimaat in de pluimveestal
Fancom BVCase study

Goede dierprestaties beginnen bij een goed klimaat in de pluimveestal

Lumina 38 geeft de vleeskuikens het klimaat dat ze verwachten
Fancom BVCase study

Lumina 38 geeft de vleeskuikens het klimaat dat ze verwachten

Het welzijn van de dieren en het regelen van het ventilatiesysteem is echt vele malen beter
Fancom BVCase study

Het welzijn van de dieren en het regelen van het ventilatiesysteem is echt vele malen beter

Fancom oplossingen zorgen voor meer efficiëntie
Fancom BVCase study

Fancom oplossingen zorgen voor meer efficiëntie

Fancom maakt de beste prestaties mogelijk
Fancom BVCase study

Fancom maakt de beste prestaties mogelijk

Lumina totaalautomatisering in de nieuwe stallen van Brookwood Farm
Fancom BVCase study

Lumina totaalautomatisering in de nieuwe stallen van Brookwood Farm

Optimale klimaatcondities in de fermentatiebunkers van Coenegrachts Substraat
Fancom BVCase study

Optimale klimaatcondities in de fermentatiebunkers van Coenegrachts Substraat

Nieuwe energiezuinige pluimveestal UK primeur voor onze distributeur JF McKenna Ltd.
Fancom BVCase study

Nieuwe energiezuinige pluimveestal UK primeur voor onze distributeur JF McKenna Ltd.

Metrowest breidt activiteiten uit in Australische varkenssector
Fancom BVCase study

Metrowest breidt activiteiten uit in Australische varkenssector

Intellitek voor nieuwe dragende zeugenstal
Fancom BVCase study

Intellitek voor nieuwe dragende zeugenstal

Nieuwe vleeskuikenstal in Polen
Fancom BVCase study

Nieuwe vleeskuikenstal in Polen

Bijzondere moederdierenstallen met MTT Stairstep
Fancom BVCase study

Bijzondere moederdierenstallen met MTT Stairstep

Fantura plafond inlaatsysteem voor de Cecelski pluimveestal
Fancom BVCase study

Fantura plafond inlaatsysteem voor de Cecelski pluimveestal

Eerste vleeskuikenstal met i-fans in Italië
Fancom BVCase study

Eerste vleeskuikenstal met i-fans in Italië

Powerflow ventilatiesysteem voor Sunjin in Vietnam
Fancom BVCase study

Powerflow ventilatiesysteem voor Sunjin in Vietnam

Tijdsbesparing met eitelling in ouderdierenstallen
Fancom BVCase study

Tijdsbesparing met eitelling in ouderdierenstallen

Lumina 765 en 767 voor Champignonteler Van den Boomen
Fancom BVCase study

Lumina 765 en 767 voor Champignonteler Van den Boomen

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.