MTT Ventilatiesysteem

Fancom’s meest uitgebreide ventilatiesysteem dat zorgt voor een gelijkmatig klimaat in iedere stal

Lees meer

Een goed geregeld klimaat in uw pluimveestal leidt tot betere productieresultaten. Minimum Transitional Tunnel (MTT) is Fancom’s meest uitgebreide ventilatiesysteem dat zorgt voor een gelijkmatig klimaat in iedere stal. Extreme weersomstandigheden en sterk wisselende dag- en nachttemperaturen hebben geen invloed op het klimaat in uw stal. Het klimaat in de stal verandert automatisch mee met de behoefte van de dieren. Zelfs bij volledige bezetting en extreem hoge buitentemperaturen blijven uw dieren groeien. Het MTT-principe is gebaseerd op een geleidelijke overgang van minimum naar maximum ventilatie. Dit voorkomt stress onder uw dieren en garandeert een onverstoorbare groei.

Nauwkeurige minimum ventilatie verbetert dierprestaties

De eerste fase van het MTT-ventilatieconcept is minimum ventilatie. Minimum ventilatie is noodzakelijk om schadelijke afvalstoffen als CO2, NH3, vocht en stof af te voeren en zuurstofrijke lucht aan te voeren. Dit is vooral voor jonge dieren belangrijk in de ontwikkeling van organen en het voorkomen van luchtwegproblemen. Een goede minimum ventilatie is onmisbaar en voorwaarde voor een topprestatie van uw dieren! De lucht komt verdeeld over de stal binnen via luchtinlaatkleppen aan de zijkant van de stal en wordt via ventilatoren in de nok of eindgevel afgezogen. De luchtstroom is goed regelbaar en wordt ook bij lage luchtsnelheden goed verdeeld over de hele stal.

mtt-transitional.png

Transitional ventilatie voor rust in de stal

Bij toenemende ventilatiebehoefte schakelt het MTT-systeem over op de transitional fase, de geleidelijke overgangsfase naar tunnelventilatie. De geleidelijke overgang voorkomt verstoring van de luchtstroom. Er is geen geluidsoverlast door plotseling sluitende of opengaande kleppen, geen plotselinge tocht en geen verstoring van de lichtinval door plotseling opengaande tunnelklep. Dit voorkomt stress onder uw dieren en zorgt voor rust in de stal. De dieren blijven goed verspreid over de stal. Het uiteindelijke resultaat is een onverstoorde groei. Tijdens deze fase draait de minimum ventilatie maximaal en de grote tunnel ventilatoren worden bijgeschakeld, terwijl de tunnelinlaat langzaam opengaat. De luchtstroom verandert geleidelijk van minimum ventilatie over de breedte van de stal, naar tunnel ventilatie over de lengte van de stal. Het systeem houdt rekening met de leeftijd van de dieren en zorgt dat de luchtsnelheden niet te hoog worden, zolang de dieren nog niet volledig bevederd zijn.

Tunnelventilatie voor verkoeling in de stal

De laatste fase van het MTT ventilatiesysteem is de tunnelventilatie. Hierbij is het van belang dat de warmte die de dieren produceren afdoende afgevoerd wordt. De luchtinlaatventielen zijn volledig gesloten en de tunnel-inlaten aan de kop van de stal worden naar behoefte geopend. Bovendien worden de ventilatoren in de achtergevel gestuurd. Hierdoor ontstaat het zogenaamde tunneleffect waarbij de lucht met grote snelheid over de dieren stroomt. Deze luchtstroom zorgt voor een verkoelende bries die in een gematigd klimaat vaak al voldoende koeling geeft. Indien nodig kan een pad koeling in het MTT concept worden ingepast. De pad koeling kan traploos geregeld worden naar gelang de behoefte van de dieren.

Betere resultaten voor pluimveestallen

Het resultaat van ons complete MTT ventilatiesysteem is een groeizaam klimaat gedurende het gehele productieproces in pluimveestallen, van eendagskuikens tot volgroeide dieren. Ronde na ronde bewijzen de technische resultaten de vooruitgang in uw pluimveestallen:

  • Tot 10% snellere groei dankzij het ventilatiesysteem
  • Verbeterde voederconversie
  • Verminderde uitval in de pluimveestallen
  • Hogere uniformiteit

Forward thinkers

Forward Thinkers staan met één been in het heden en één been in de toekomst. Wat ze doen, doen ze goed. En om dat zo te houden, kijken ze vooruit. Kan het anders, kan het nog beter dan we het nu doen?

Ontdek alle case studies

We hebben onze uitval 4,5 keer verbeterd
Fancom BVCase study

We hebben onze uitval 4,5 keer verbeterd

Een computer maakt geen fouten
Fancom BVCase study

Een computer maakt geen fouten

Goede dierprestaties beginnen bij een goed klimaat in de pluimveestal
Fancom BVCase study

Goede dierprestaties beginnen bij een goed klimaat in de pluimveestal

Lumina 38 geeft de vleeskuikens het klimaat dat ze verwachten
Fancom BVCase study

Lumina 38 geeft de vleeskuikens het klimaat dat ze verwachten

Het welzijn van de dieren en het regelen van het ventilatiesysteem is echt vele malen beter
Fancom BVCase study

Het welzijn van de dieren en het regelen van het ventilatiesysteem is echt vele malen beter

Fancom oplossingen zorgen voor meer efficiëntie
Fancom BVCase study

Fancom oplossingen zorgen voor meer efficiëntie

Fancom maakt de beste prestaties mogelijk
Fancom BVCase study

Fancom maakt de beste prestaties mogelijk

Lumina totaalautomatisering in de nieuwe stallen van Brookwood Farm
Fancom BVCase study

Lumina totaalautomatisering in de nieuwe stallen van Brookwood Farm

Optimale klimaatcondities in de fermentatiebunkers van Coenegrachts Substraat
Fancom BVCase study

Optimale klimaatcondities in de fermentatiebunkers van Coenegrachts Substraat

Nieuwe energiezuinige pluimveestal UK primeur voor onze distributeur JF McKenna Ltd.
Fancom BVCase study

Nieuwe energiezuinige pluimveestal UK primeur voor onze distributeur JF McKenna Ltd.

Metrowest breidt activiteiten uit in Australische varkenssector
Fancom BVCase study

Metrowest breidt activiteiten uit in Australische varkenssector

Intellitek voor nieuwe dragende zeugenstal
Fancom BVCase study

Intellitek voor nieuwe dragende zeugenstal

Nieuwe vleeskuikenstal in Polen
Fancom BVCase study

Nieuwe vleeskuikenstal in Polen

Bijzondere moederdierenstallen met MTT Stairstep
Fancom BVCase study

Bijzondere moederdierenstallen met MTT Stairstep

Fantura plafond inlaatsysteem voor de Cecelski pluimveestal
Fancom BVCase study

Fantura plafond inlaatsysteem voor de Cecelski pluimveestal

Eerste vleeskuikenstal met i-fans in Italië
Fancom BVCase study

Eerste vleeskuikenstal met i-fans in Italië

Powerflow ventilatiesysteem voor Sunjin in Vietnam
Fancom BVCase study

Powerflow ventilatiesysteem voor Sunjin in Vietnam

Tijdsbesparing met eitelling in ouderdierenstallen
Fancom BVCase study

Tijdsbesparing met eitelling in ouderdierenstallen

Lumina 765 en 767 voor Champignonteler Van den Boomen
Fancom BVCase study

Lumina 765 en 767 voor Champignonteler Van den Boomen

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.