Nieuwe vleeskuikenstal in Polen

Płock - Polen

In de buurt van Płock, ten Westen van Warchau in Polen heeft onze Poolse partner Rol-Tech-Mar voor een van zijn klanten een volledig nieuwe vleeskuikenstal gerealiseerd. In de stal is veel aandacht besteed aan een gezond klimaat voor de dieren. Zoals een goede luchtverdeling met voldoende verse lucht voor alle dieren en klimaatsensoren die het binnenklimaat continue monitoren.

729
42.000 vleeskuikens
De nieuwe stal is 117 meter lang en 17 meter breed en huisvest 42.000 vleeskuikens. De stal is uitgevoerd met het MTT ventilatiesysteem van Fancom voor gelijkmatige groeicondities voor alle dieren in de hele stal.
730
Nokventilatoren
Bij minimum ventilatie komt de lucht binnen door de Fantura luchtinlaatventielen in de zijgevel van de stal. De lucht wordt afgezogen door goed regelbare ventilatoren met een diamter van 63 cm in de nok van de stal. De ventilatoren zijn ingebouwd in vormvaste en duurzame kokermodules. Een speciale vlinderklep in de koker zorgt voor betere dichtheid van de stal en draagt bij aan een stabiele onderdruk. Er zijn nauwelijks windinvloeden, de dieren ervaren minder stress en profiteren onder alle omstandigheden van een gelijkmatig klimaat in de hele stal.
731
Tunnelventilatie
Bij toenemende ventilatiebehoefte schakelt MTT automatisch over op de transitional fase, de geleidelijke overgangsfase naar tunnelventilatie waarbij de dieren langzaam wennen aan een veranderende luchtstroom. De laatste fase van het MTT ventilatiesysteem is de tunnelventilatie. De luchtinlaatventielen zijn volledig geopend en de boxventilatoren in de eindgevel worden gestart. Hierdoor ontstaat het tunneleffect waarbij de lucht met grote snelheid over de dieren stroomt en zorgt zo voor een verkoelend effect.
732
Fantura luchtinlaatsysteem
Het luchtinlaatsysteem is een Fantura systeem. De speciale jetstream bundelt de inkomende lucht voor een betere worp die de binnenkomende lucht naar de nok van de stal stuurt waar de lucht zich kan mengen met de stallucht. Fantura zorgt ook in de winterperiode voor een goede luchtverdeling met voldoende verse lucht voor alle dieren, zonder koude luchtval.
733
Klimaatsensoren
Klimaatsensoren in de stal monitoren continue het klimaat in de stal. Naast twee temperatuursensoren wordt in deze stal ook gebruik gemaakt van een CO2 sensor. Te hoge CO2 waarden, vooral in het begin van de ronde, veroorzaken problemen met de zuurstofopname in het bloed en de organen. Gevolg is dat de dieren minder presteren, de kans op sterfte groter is en er kan op latere leeftijd extra uitval optreden. Een RV sensor monitort de relatieve vochtigheid in de stal zodat de computer automatisch zorgt voor de juiste luchtkwaliteit met zo laag mogelijke verwarming kosten.
734
Dierweging
Een automatisch dierweegsysteem geeft continu een goed beeld van de groei van de dieren. Afwijkingen in de groei zijn zo snel zichtbaar zodat de gebruiker tijdig kan ingrijpen als dat nodig is. Het aantal wegingen per dag geeft bovendien inzicht in de activiteit van de dieren.
735
Lumina regelcomputers
De Lumina 38 pluimveecomputer en de Lumina 47 weegcomputer zorgen voor een automatische aansturing van de processen in de stal. De computers zijn heel uitgebreid in regelmogelijkheden maar zijn door de overzichtelijke bedieningsschermen heel erg gemakkelijk in het dagelijks gebruik.

 

Naar het overzicht van projecten