Fantura bereikt West Australië

Gingin, West-Australië - Australië

Onze distributeur Metrowest heeft onlangs een nieuwe stal gerealiseerd voor Chandala Poultry. Dit is de eerste stal in West Australië, uitgevoerd met een Fantura luchtinlaatsysteem. Chandala Poultry werkt op contract voor Ingham. Metrowest is totaalleverancier voor de pluimveemarkt en combineert de Fancom automatisering met hun eigen services. Onlangs hebben zij hun activiteiten uitgebreid naar de varkensindustrie.

84
Chandala Poultry - Fantura
De klimaatomstandigheden in West Australië maken het mogelijk om de Fantura >-5 versie toe te passen. De Lumina 38 kan de ventilatie in verschillende zones aansturen. Dat is een perfecte oplossing voor dit soort lange stallen. In elke zone worden de Fantura luchtinlaatventielen aangestuurd door een eigen iM.60 aandrijfmotor voor uniforme klimaatcondities in de hele stal.
85
Chandala Poultry - Interieur
De stal heeft een afmeting van 160x17,4 meter en biedt plaats voor 19,2 dieren/m2. Het klimaat wordt geregeld met een MTT ventilatiesysteem met een Lumina 38 pluimveeregelaar. Ook van Fancom zijn de iFans in de kokers en in de eindgevel en het Fantura luchtinlaatsysteem met iM.60 aandrijfmotoren. Ook gebruiken ze FarmManager en FarmManager for Broilers voor centraal management en bediening op afstand.

 

Naar het overzicht van projecten

Forward
thinking

Forward
thinking