Bijzondere moederdierenstallen met MTT Stairstep

Highveld Gauteng - Zuid-Afrika

Op de locatie Highveld Gauteng in Zuid Africa heeft onze partner Dorna Distributors een volledig nieuw project gerealiseerd met Fancom MTT Stairstep ventilatiesysteem in 4 vleeskuiken moederdieren stallen.

706
4 vleeskuiken-moederdieren stallen
Het nieuwe project bestaat uit 4 vleeskuiken moederdieren stallen, elk voor 10.900 dieren. Alle stallen zijn voorzien van een Fancom MTT stairstep ventilatiesysteem. Het MTT principe is gebaseerd op een geleidelijke overgang van minimum ventilatie naar maximum ventilatie in 3 fasen. Het resultaat is een beheersbare productie met identieke groeicondities voor alle dieren in de stal.
707
MTT Stairstep
Bij het MTT Stairstep ventilatiesysteem zijn zowel de luchtinlaat als de regelbare ventilatoren voor minimum ventilatie in de zijwand gemonteerd. De luchtstroom is goed regelbaar en wordt ook bij lage luchtsnelheden goed verdeeld over de hele stal. Bij toenemende ventilatiebehoefte schakelt MTT automatisch over op de transitional fase, de geleidelijke overgangsfase naar tunnelventilatie waarbij de dieren langzaam wennen aan een veranderende luchtstroom. De laatste fase van het MTT ventilatiesysteem is de tunnelventilatie. De luchtinlaatventielen zijn volledig gesloten en de tunnel-inlaten worden naar behoefte geopend. Bovendien worden de ventilatoren in de achtergevel gestuurd. Hierdoor ontstaat het zogenaamde tunneleffect waarbij de lucht met grote snelheid over de dieren stroomt en zorgt zo voor een verkoelend effect.
708
Fantura luchtinlaat
Het luchtinlaatsysteem is een Fantura systeem. De speciale jetstream bundelt de inkomende lucht voor een betere worp. Het resultaat is voldoende verse lucht voor alle dieren, zonder koude luchtval. De lucht komt goed verdeeld de stal binnen en het strooisel blijft mooi droog.
709
Lichtfilters
Lichtschema’s, intensiteit en lichtverdeling zijn van invloed op de voeropname, het welzijn van de dieren en de productiviteit. Daarom is de hele stal uitgevoerd met lichtfilters om invloeden van buiten te blokkeren zodat een eigen lichtschema gehanteerd kan worden. Zowel de luchtinlaatventielen als de ventilatoren zijn voorzien van een lichtfilter. Montage en onderhoud van de filters is zeer eenvoudig.
710
Tunnelinlaat lichtfilter
Ook de tunnelinlaat is volledig voorzien van lichtfilters.
711
Tunnelinlaat
De filters zijn los van de tunnelinlaat over de hele breedte van de inlaat gemonteerd en zorgen zo voor minimaal capaciteitsverlies.
712
Lumina 37 schakelkast
De speciaal ontwikkelde Lumina 37 klimaatcomputer zorgt automatisch voor het juiste verloop van het proces met de geleidelijke overgangen van minimum ventilatie, via transitional ventilatie naar tunnel ventilatie. Opvallend aan deze klimaatcomputers is de eenvoudige bediening. Voor dit project is de Lumina 37 samen met de alarm unit ingebouwd in een schakelkast voor eenvoudige installatie.

 

Naar het overzicht van projecten