Met één totaalsysteem heeft u volledige controle over het klimaat van uw pluimveestallen, de voerdistributie en het gedrag en de gezondheid van uw vleeskuikens. Alle systemen zijn zodanig op elkaar afgestemd dat ze elkaar versterken. Met iFarming bepaalt u heel eenvoudig zélf de best mogelijke groeicondities voor de vleeskuikens!


Fancom’s complete controle over uw vleeskuikens omvat:

  • Een uitgekiend klimaat dat de groei en gezondheid van uw dieren bevordert
  • Een energiezuinige lichtregeling voor meer dierwelzijn
  • Nauwkeurige sturing van de voergift voor beheersbare voerkosten
  • Continue watermonitoring als gezondheidsindicatie van uw dieren
  • Gedragsmonitoring om vroegtijdig te kunnen inspelen op afwijkend gedrag
  • Automatische dierweging voor een actueel beeld van het groeiproces in de stal
  • Managementsoftware voor dagelijks procesmanagement

Onze systemen voor vleeskuikens:

Klimaatregeling voor vleeskuikens

  • MTT - het meest geavanceerde klimaatsysteem van Fancom voor iedere stal
  • Combiventilatie - de perfecte oplossing voor gematigde klimaatgebieden
  • Tunnelventilatie - voor optimale groei, ook bij extreme buitencondities

Voerautomatisering voor vleeskuikens

Biometrie voor vleeskuikens

Controle op afstand over uw stallen en vleeskuikens