Legkippen

Hogere omzet dankzij de oplossingen van Fancom

Het hoofddoel van een intensieve varkens-, pluimveehouderij of champignonkwekerij is in de meeste gevallen het genereren van het beste technische resultaat, een constante hoge kwaliteit die uiteindelijk de meeste omzet oplevert. 

veilige-investering-relaxed-farmer.jpg

Om dat te realiseren zal er altijd gezocht worden naar de ideale mix tussen het welzijn van het dier en de kosten die daarmee gemoeid gaan. De beste stalomstandigheden bieden de beste kans om uiteindelijk het product te produceren waar de markt graag goed voor betaalt. Maar niet elke markt biedt dezelfde marge mogelijkheden dus er wordt terecht goed gekeken naar de extra opbrengsten die investeringen met zich meebrengen.

Uiteindelijk gaat het toch om de balans tussen marktprijs en marktvraag.

Marktprijs

De prijs die de markt betaalt voor een eindproduct verandert elke dag. De verhouding tussen vraag en aanbod, maar zeker ook de onzekerheid in de marktomstandigheden bepalen niet alleen de kosten van inkoopartikelen maar ook de marktprijs van het eindproduct. 

De maatregelen die getroffen worden om het dierenwelzijn te verbeteren en een meer duurzaam productieproces te verwezenlijken kunnen niet altijd volledig doorgerekend worden in de marktprijs. Het is en blijft altijd de vraag of de markt daadwerkelijk extra wil en kan betalen voor de mogelijke differentiatie in de producten als gevolg van extra diervriendelijke maatregelen. Vaak heeft het kostenaspect dan toch de overhand. 

Daarnaast is de markt voor varkens, pluimvee en champignons een internationale markt waarbij de regelgeving niet overal identiek is waardoor oneerlijke concurrentie kan ontstaan. De kostprijs verschillen per land zijn immers aanzienlijk. 

Marktvraag

De wereldbevolking groeit dus er zal een positieve onderstroom aan vraag zijn. Steeds meer mensen moeten gevoed worden, al neemt natuurlijk het aantal alternatieven voor vlees en dierlijke producten ook toe. De wereldwijde marktvraag naar varkensvlees lijkt te stagneren en zelfs een beetje te dalen, terwijl de vraag naar kippenvlees en vooral eieren alleen maar groeit. De groei in vraag naar eieren is met name te danken aan de groei van producten waar ei in verwerkt zit en een toename van het gebruik van eieren in producten die buitenshuis worden geconsumeerd.

Een groeiende vraag biedt de mogelijkheid om volledige productie te draaien voor een hogere marktprijs.

Green sliding.jpg

Klimaat

De thermoneutrale zone is de temperatuurzone waarin de dieren zonder productieverlies gehuisvest kunnen worden. Buiten deze zone is productieverlies mogelijk als bv hitte- of koudestress leidt tot verminderde voeropname en dus lagere groeicurves. Het klimaat is dus enorm belangrijk om het welzijn van de dieren te garanderen en zo het hoogste technische resultaat. Fancom is in staat, ongeacht de weersomstandigheden buiten, een constant optimaal stalklimaat te garanderen. Dit zal zorgen voor uniformiteit in sterke groeiresultaten en tot minder uitval. Zelfs differentiatie in klimaat naar gelang de leeftijd van het dier is mogelijk, allemaal om de beste technische resultaten te garanderen.

Lees hier meer over onze klimaatsystemen

FAROTEK-DISPENSOR.jpg

Voersystemen

Het is belangrijk dat elk dier op het juiste moment, de juiste hoeveelheid voer in de juiste samenstelling ontvangt. Niet alleen vanwege de beste groeiresultaten maar ook om de kosten zo laag mogelijk te houden. De voerconsumptie (zowel in soort als in volume) varieert per levensfase en Fancom heeft de kennis en producten om dit te automatiseren. We zijn zelfs in staat om dit geautomatiseerd op individuele basis te regelen.  Daarbij ligt zelfs vaak het initiatief van de voeruitgifte bij het dier dat voer, in kleine porties tot een vooraf bepaald maximum, krijgt aangeboden wanneer het dier aangeeft trek te hebben. Hierdoor wordt de optimale voerconversie gerealiseerd. 

Lees hier meer over onze voersystemen

Lumina.jpg

Monitoring

Er zijn veel methoden om te meten of de dieren gezond zijn en voldoende hard groeien, of eieren produceren. Fancom biedt een aantal slimme tools om continue het gewicht van de dieren te meten wat natuurlijk een goede indicatie geeft. Tevens kan hierdoor inzicht worden gegeven in de dynamiek van de dieren wat ook een goede graadmeter is van de gezondheid. Natuurlijk biedt Fancom een geautomatiseerde eierteller maar ook een sensor om elk uur de waterconsumptie tot maar liefst 8 afzonderlijke waterlijnen of groepen te registreren. De waterconsumptie zegt veel over de gezondheid van de dieren. Alle verzamelde data is dan toegankelijk via een Fancom regelcomputer.

Lees hier meer over monitoring

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.