Fancom’s batchweegsystemen maken gebruik van een batchweger tussen de silo en de hoppers in de stal. Hiermee doseert u grote hoeveelheden voer in kleine batches. De voercomputer stuurt nauwkeurig het volledige proces, van het aanmaken van het voer in de batchweger, het vullen van de hoppers in de stal, tot en met het vullen van de voerlijnen in de stal. 


Een batchweegsysteem voor 1 of 2 stallen

Het EasyBlend batchweegsysteem stuurt 1 of 2 stallen met maximaal 3 silo’s en registreert het verbruik van 5 voersoorten. EasyBlend kan twee voersoorten mengen of granen bijmengen. Als de silo leeg is, schakelt het batchweegsysteem volautomatisch over naar een andere silo met dezelfde voersoort.

Easyblend batch weighing system

EasyBlend batchweegsysteem is geschikt voor:

Lees alles over onze voerautomatisering systemen.

Productinformatie EasyBlend batchweegsysteem:

Voercomputers