Minimum Transitional Tunnel (MTT) is Fancom’s geavanceerde ventilatiesysteem voor pluimveestallen dat zorgt voor een gelijkmatig klimaat in iedere stal. Het MTT-principe is gebaseerd op een geleidelijke overgang van minimum naar maximum ventilatie. De geleidelijke overgangen van minimum naar maximum ventilatie zorgen dat er geen verstoringen zijn van luchtstroom, licht of geluid. Dit voorkomt stress onder uw dieren en garandeert een onverstoorbare groei.


Betere resultaten voor pluimveestallen

Het resultaat van ons complete ventilatiesysteem is een groeizaam klimaat gedurende het gehele productieproces in pluimveestallen, van eendagskuikens tot volgroeide dieren. Keer op keer bewijzen de technische resultaten de vooruitgang in uw pluimveestallen.

  • Tot 10% snellere groei dankzij het ventilatiesysteem
  • Verbeterde voederconversie
  • Verminderde uitval in de pluimveestallen
  • Hogere uniformiteit

MTT ventilatiesysteem - minimum
MTT ventilatiesysteem - transitie
MTT ventilatiesysteem - tunnel

Hogere bezetting met minder uitval in uw pluimveestallen

Een hoge bezetting bij hoge temperaturen is een uitdaging voor iedere pluimveehouder. Het MTT ventilatiesysteem voor de pluimveehouderij biedt uitstekende mogelijkheden om de bezetting te verhogen. Dankzij het MTT ventilatiesysteem verandert het klimaat in de stal automatisch mee met de behoefte van de dieren. Zelfs bij volledige bezetting in de pluimveestallen en extreem hoge buitentemperaturen blijven uw dieren groeien.