CentralFlow is Fancom’s ventilatiesysteem voor stallen met een centrale afzuiging oftewel centraal afzuigkanaal al dan niet met toepassing van een luchtwasser. Zo helpt CentralFlow om de emissie van ammoniak, stof en geluid terug te dringen en tegemoet te komen aan milieuvergunningeisen. 


Centrale afzuiging zorgt voor energiebesparing in uw stallen

CentralFlow onderscheidt zich van andere centrale regelsystemen en klimaatsystemen door een nauwkeurige debietmeting en een intelligente regeling. Door een uitgekiende stand van de regelklep draaien de ventilatoren in uw stallen altijd op de meest ideale stand, nooit te veel en nooit te weinig. Zo komt er altijd voldoende verse lucht in alle afdelingen van uw stallen met minimaal energieverbruik dankzij centrale afzuiging. Zo levert CentralFlow™ centrale afzuiging u 20% extra energiebesparing op in uw stallen.


CentralFlow ventilatie is geschikt voor:

Productinformatie CentralFlow ventilatie:

Klimaatregelaars

Ventilatoren

ATM