De waterconsumptie is een van de eenvoudigste maar vooral ook meest effectieve tools die een pluimveehouder – of varkenshouder kan gebruiken om de prestaties van zijn veedieren te monitoren. Verschillen tussen de waterlijnen onderling of tussen gisteren en vandaag zijn meteen zichtbaar. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen bij gebreken, vaak nog voordat de afwijking negatieve gevolgen heeft voor de groei. 


Watermonitoring in onze klimaatcomputer

In de Fancom klimaatcomputer is een speciaal programma voor watermonitoring beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om in uw stallen per uur tot maar liefst 8 afzonderlijke waterlijnen of groepen en/ of het totale stalverbruik te registreren.