Het eitelsysteem van Fancom zorgt niet alleen voor een betrouwbare optelsom van geproduceerde eieren maar geeft ook op elke moment een goed inzicht in het productieverloop. Bovendien regelt het eitelling systeem automatisch de snelheid van de eierbandjes zodat de toevoer op de verzamelband altijd exact is afgestemd op de inpakcapaciteit. Dit spaart enorm veel tijd.


egg-counter.jpg
egg-counter-large.jpg

Het eitelsysteem is geschikt voor:

Productinformatie eitelling: