Door voortdurend uw veedieren te wegen heeft u dagelijks een actueel beeld van het groeiproces in uw stal en krijgt u inzicht in de activiteit van uw dieren. Met ons automatisch pluimveeweeg station kunt u in overzichtelijke grafieken en tabellen de stijgende lijn in de groei van uw dieren zien. En mocht er een reden zijn om te corrigeren? Dan kunt u dit Fancom’s automatisch pluimvee weegsysteem in een vroeg stadium doen.


Nauwkeurig pluimveeweegsysteem en dierweegsysteem

Het Fancom’s pluimveeweegsysteem en dierweegsysteem houdt rekening met onderlinge gewichtsverschillen en activiteit van uw dieren. Het rekenalgoritme is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leuven en berekent onder alle omstandigheden een betrouwbare weergave van het gemiddelde gewicht van uw dieren met minder dan 3% afwijking. Dat maakt dat de Fancom’s pluimveeweegsysteem en dierweegsystemen de meest nauwkeurige dierweegsystemen in de markt zijn.


Het automatische pluimveeweegsysteem en dierweegsysteem is geschikt voor:

Productinformatie pluimveeweegsysteem:

Weegcomputers