Stabiele ammoniaksensor voor gezondere dieren

Dieren presteren beter in een goed leefklimaat. Dat is meer dan de juiste omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Een te hoge concentratie van kooldioxide en ammoniak zijn belastend voor mens en dier en ammoniak kan vanaf een concentratie van 20ppm zelfs schadelijk zijn. Vooral als het koud is kiezen veel boeren ervoor het ventilatieniveau in de stal terug te draaien om de stal warm te houden. Wordt de ventilatie echter te ver teruggedraaid, dan kan de ammoniakconcentratie snel oplopen.

Gezondheid en productie

Te veel ammoniak in de lucht kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier. Zo is aangetoond dat een ammoniakconcentratie vanaf 20 ppm de gevoeligheid voor virusinfecties bij pluimvee vergroot. Daarnaast blijkt dat ammoniak de weerstand tegen deze virussen negatief beïnvloedt. Bij leggende hennen wordt niet alleen de productie negatief beïnvloed maar ook de kwaliteit van de eieren. Gehalten boven de 50 ppm leiden tot problemen met de voeropname waarbij na verloop van enkele weken de productie, het eigewicht en de eimassa dalen.

Dierenwelzijn

Varkens hebben een zeer fijngevoelige neus en relatief kleine longen. Varkens zijn dan ook bij uitstek gevoelig voor een slechte luchtkwaliteit. De hoge concentratie ammoniak, in combinatie met veel fijnstof, vocht en tocht kan ernstige luchtwegaandoeningen veroorzaken. Het vele hoesten en moeilijk ademhalen heeft bovendien gevolgen voor het welzijn van de dieren.

Bedrijfszekere ammoniaksensor

Daarom is het belangrijk om de concentratie van ammoniak in de stal continu te monitoren. Fancom biedt een stabiele ammoniaksensor voor toepassing in de pluimvee- en varkensstallen. Het grote voordeel van deze sensor is dat hij enkele jaren bedrijfszeker kan functioneren zonder noodzaak voor calibratie. De sensor kan eenvoudig verbonden worden met Fancom klimaatcomputers die een ingang en uitlezing beschikbaar hebben voor ammoniakconcentratie in de stallucht. Met behulp van deze sensor kan de klimaatregelaar automatisch de ventilatie beïnvloeden om een gezond klimaat voor mens en dier in de stal te creëren. De investering in deze sensor wordt gemakkelijk terugverdiend door gezondere dieren en betere groeiprestaties