Speciale uitgave over Precision Livestock Farming van het Animal Frontiers magazine

Speciale uitgave over Precision Livestock Farming van het Animal Frontiers magazine

Fancom's onderzoeksteam heeft bijgedragen aan verschillende artikelen over Precision Livestock Farming in het Animal Frontiers magazine. Animal Frontiers is een internationaal magazine, beheerd door een joint venture van vier wereldwijd actieve dierenwelzijnsverenigingen die zich inzetten voor het bevorderen en verspreiden van wetenschappelijke kennis over dierlijke landbouw. Het januari-nummer is volledig geweid aan Precision Livestock Farming (PLF) en geeft een overzicht van de belangrijkste uitdagingen in de veehouderij en beschrijft hoe PLF-technologie hiervoor oplossingen kan bieden. Ook worden de stappen beschreven die nodig zijn om PLF-technologie op grotere schaal te implementeren.

De Precision Livestock Farming benadering heeft als doel om dieren continu, realtime en volledig automatisch te monitoren. Met moderne PLF-technieken (camera's, microfoons, sensoren en internet) kunnen de boeren hun aandacht richten op de individuele dieren die hun hulp nodig hebben om een probleem op te lossen. Dit zal het leven van boeren en hun dieren veranderen. Boeren kunnen onmiddellijk actie ondernemen wanneer een dier problemen heeft en kunnen hun tijd besteden aan het oplossen van problemen in plaats van problemen te beheersen. De toepassing van PLF-technologie voor een groot aantal dieren vermindert de kosten en maakt de technologie ook beschikbaar en betaalbaar voor kleine familiebedrijven en in ontwikkelingslanden.

Als partner in het EU-PLF-project heeft Fancom's onderzoeksteam onder leiding van prof. Dr. Erik Vranken bijgedragen aan diverse artikelen in deze Animal Frontiers uitgave. Ook de resultaten van praktijktesten met Fancom's PLF-systemen eYeNamic, eYeScan en Pig Cough monitoring worden beschreven In het tijdschrift.

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.