Nieuwe mogelijkheden voor de 765 champignoncomputers

Nieuwe mogelijkheden voor de 765 champignoncomputers

Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de 765.e en 765.xl champignoncomputers van Fancom. De bediening is op plaatsen vereenvoudigd, een aantal regelingen zijn verbeterd en de registratiemogelijkheden zijn uitgebreid. Hiermee bieden de beide champignoncomputers interessante mogelijkheden voor zowel nieuwe als voor bestaande gebruikers.

765 training - Van de Boomen

Snel inspelen op gewenste teeltcondities

Beide regelaars worden gebruikt in de teeltfase van alle soorten paddestoelen. Met de Lumina 765.e kan het klimaat heel nauwkeurig worden gestuurd op basis van condities in de cel, waarbij er bovendien meting en registratie van de condities in de inlaat mogelijk is. De 765.xl gaat nog een stapje verder en biedt bovendien de mogelijkheid om ook te sturen op de luchtkwaliteit in de inlaat in plaats van alleen meten en registeren. Zo kan er nog sneller ingespeeld worden op de gewenste teeltcondities.

Tijdwinst en kwaliteitsverbetering

Voor beide regelaars geldt dat de bediening op diverse plaatsen is verbeterd voor een gemakkelijkere en snellere bediening. De regeling voor doodstomen is verruimd, alarmen zijn aangepast voor extra zekerheid en regelmogelijkheden voor klepstanden zijn verbeterd ten gunste van een betere luchtstroom en luchtkwaliteit. Dat draagt bij aan de kwaliteit van het teeltresultaat. Ook de registratiemogelijkheden zijn uitgebreid zodat gebruikers hun bedrijfsprocessen beter kunnen analyseren zonder dat ze persoonlijk alles continu in de gaten moeten houden. De tijdwinst spreekt voor zich. Deze registratiemogelijkheden zijn eerder dit jaar ook al doorgevoerd in de fermentatie- en tunnelcomputers en worden door de gebruikers zeer gewaardeerd.

Energiebesparende regelingen

De Lumina 765.xl is bovendien uitgebreid met een extra schakelklok voor meer flexibiliteit, bijvoorbeeld voor lichtsturing. Daarnaast gaat de regelaar slimmer met energie om door verbetering van de regeling koudevraag en de regeling hoogste koel- en warmtevraag.

Fancom op VIV MEA met nieuwe fantura tunnelinlaat

Voor bestaande en nieuwe gebruikers

Beide updates bieden interessante nieuwe mogelijkheden. Zowel regelaars met knoppendeksel als de Lumina regelaars met touch screen bediening kunnen worden voorzien van deze nieuwe software. Vraag uw installateur naar de mogelijkheden voor uw champignonbedrijf.

Vragen over deze update?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.