iFarming | De meetbaarheid van duurzaamheid

iFarming | De meetbaarheid van duurzaamheid

In de innovatie galerij op VIV Europe presenteert Fancom haar visie op de kansen van een automatisch duurzaamheidsdashboard. Dit dashboard verzamelt de data uit de computers in de stal en gebruikt dit om aan te tonen hoe duurzaam en diervriendelijk er geproduceerd is.

Verbeter de processen in uw stal

De geautomatiseerde processen in de stal leveren een waardevolle bron van informatie over de omgeving van de dieren, hun voer- en wateropname en hun groei, gezondheid en gedrag. Door deze informatie continu en automatisch te monitoren en in een overzichtelijk dashboard te presenteren krijgt de gebruiker waardevolle managementinformatie waarmee hij op basis van feiten kan sturen op verbeteringen. 

Inzicht in duurzame vleesproductie

Bovendien geeft deze data inzicht in de manier waarop dieren zijn grootgebracht, hun daadwerkelijke welzijn en de impact op het milieu. De huidige periodieke audits van inspecteurs brengen al een bepaalde transparantie. Met de techniek van deze continue monitoring kunnen we nog een stapje verder gaan. Niet alleen kunnen we een verstandige dialoog tussen boer en consument op gang te brengen maar ook kunnen we het inzicht bieden dat nodig is om de duurzaamheid van het productieproces aan te tonen. Het meetbaar maken brengt ons weer een beetje dichter bij een wereldwijde standaard voor duurzame productie. 

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.