Fancom aanwezig op Champignondagen 2023

Fancom aanwezig op Champignondagen 2023

Van 10 tot 12 mei is Fancom weer aanwezig op de Champignondagen in de Brabanthallen in Den Bosch. Met een nieuwe stand vragen we dit jaar aandacht voor kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de champignonteelt. De alsmaar stijgende energiekosten en het tekort aan goed personeel zetten de winstgevendheid van champignonbedrijven behoorlijk onder druk. Onze systemen voor totale automatisering bieden champignonkwekers de tools voor een efficiënt dagelijks management van hun bedrijf.

Infinia Remote App Mushroom.jpg

De highlights op onze stand

  • Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de 765.e en 765.xl champignoncomputers van Fancom. De bediening is op plaatsen vereenvoudigd, een aantal regelingen zijn verbeterd en de registratiemogelijkheden zijn uitgebreid. Hiermee bieden de beide champignoncomputers interessante mogelijkheden voor zowel nieuwe als voor bestaande gebruikers.
  • De Lumina 751 zorgt voor optimale klimaatcondities in het fermentatieproces voor de champignonteelt. Hoe beter het klimaat in de bunkers en hoe beter het fermentatieproces geregeld is, hoe beter de kwaliteit van de compost is.
  • De Lumina 750 tunnelcomputer zorgt voor optimale klimaatcondities in de fase II en III processen in tunnelsystemen voor diverse soorten paddenstoelen. Een goed geregeld composteringsproces verloopt sneller, zodat u ook nog eens profiteert van een aantrekkelijke tijdwinst.
  • De Lumina 767 regelt de watergift in één of twee teeltcellen. De computer bevordert efficiënt waterverbruik door een optimale verdeling van de benodigde waterhoeveelheid over de teeltperiode en een optimale besturing van de beschikbare waterhoeveelheid over de cellen.
  • Fancom presenteert een handige app om de Lumina champignoncomputers op afstand te bedienen. Met de app staat de champignonkweker 24 uur per dag in verbinding met zijn kwekerij, ook als hij onderweg is.

Onze automatiseringssystemen bieden champignonbedrijven de tools voor een efficiënt dagelijks management. Zo creëren wij superieure omstandigheden in de kwekerij voor de beste resultaten tegen minimale kosten.

Wij hopen u te zien op onze stand, nummer 24.

Registreer hier uw gratis ticket

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.