Fermentatieproces compost door optimale beluchting

Of het nu beluchtingsvelden zijn, open of half open bunkers of fermentatietunnels de Lumina 751 stuurt de biologische afbraak van de compost zodanig, dat het uitgangsmateriaal geschikt wordt voor verdere verwerking in het productieproces van de champignonteelt.

Fermentatie systeem compost

Vrij instelbare fermentatiefases

Via zijn vrij instelbare fermentatiefases kan de beluchting gestuurd worden op basis van tijd, composttemperatuur en zuurstofgehalte in de compost. Het regelprincipe van de besturing is gebaseerd op een zuurstofmeting in de compost. Trendgrafieken van de klimaatcondities van de champignonteelt geven de gebruiker belangrijke informatie over het verloop van het fermentatieproces.


Download meer informatie

Brochure productieproces champignonteelt


Infinia Remote app voor champignons