Van compost tot champignon, Fancom schept de voorwaarden voor een uitgebalanceerde champignonteelt. Voor elke fase van het productieproces, van de fermentatie tot en met de oogst heeft Fancom een passend klimaatsysteem. Één totaalsysteem op maat voor een zorgeloze werking en een efficiënte bedrijfsvoering.

Kostprijsreductie en kwaliteitsverbetering

Fancom is al sinds 1980 actief in de champignonsector en veel van onze eerste systemen draaien nog steeds naar volle tevredenheid. Die toekomstgerichtheid is ons sterke punt. Samen met onze installateurs bedenken wij oplossingen voor het champignonbedrijf van morgen, gericht op kostprijsreductie, kwaliteitsverbetering, en energiebesparing. En worden er overmorgen andere eisen gesteld? Dan signaleren we die tijdig samen met u en handelen er naar. Forward Thinking noemen we dat. Een belofte die we kunnen waarmaken, omdat we koplopers zijn in onze branche.


Compostering

Optimale procesbesturing voor een optimale compostkwaliteit

Onze computers doen waarvoor ze zijn ontworpen. Organische materialen zodanig composteren dat ze maximale kwaliteit opleveren. Zodanig dat de compost inzetbaar is als bodemverbeteraar en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen voor compost. Met gebruikmaking van minimale energie en tijd. Geen wonder dat een composteringscomputer van Fancom zich binnen de kortste keren terugverdient.

  • Lumina 751 fermentatiecomputer, de perfecte sturing voor een optimale beluchting 
  • Lumina 750 tunnelcomputer voor een optimale kwaliteit van uw substraat

Teeltfase

Hoe beter het klimaat in uw cellen, hoe beter uw teeltresultaten. Daarom zorgt de Fancom champignoncomputer voor de ideale groeiomstandigheden voor uw paddestoelen. Zo kunt u zeker zijn van volle, gelijkmatig begroeide champignonbedden.

  • De Lumina 765.s regelt voor u de teeltcondities voor alle soorten paddestoelen in maximaal 4 teeltcellen.
  • De mux.s multiplex kast kan samen met de 765.s het co2 gehalte meten in maximaal 16 cellen.
  • De Lumina 767 geautomatiseerde watergeefregeling spaart tijd en heeft een positieve invloed op de kwaliteit van uw champignons.