Voerkosten

Ga slim om met de voerkosten op uw bedrijf

Lees meer

De voerkosten bepalen voor een groot deel de totale kosten in de veehouderij. Met de stijgende voerkosten komt het eindresultaat steeds verder onder druk te staan. Op vrijwel alle varkens- en pluimveebedrijven is nog winst te behalen als het gaat om de voerkosten. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de technische resultaten. Integendeel, met een afgewogen voerstrategie produceren de dieren optimaal. Er zijn een aantal punten waar u rekening mee moet houden om slim om te springen met de voerkosten op uw bedrijf.

Inzicht in voerkosten

Inzicht in de voerkosten is de eerste stap om te kunnen verbeteren. Begin daarom met het registreren van de voerconsumptie. Een geautomatiseerd voerproces biedt vaak uitgebreide registratiemogelijkheden van de voorraden en de dagelijkse voeropname. Ook bij een eenvoudig voersysteem registreren de voerklokken de looptijden van het voersysteem en geven zo inzicht in het dagelijkse voerverbruik. En u ziet meteen als er afwijkingen optreden. Dit helpt de voerkosten in de hand te houden en een afwijking in gebruik is tevens een waarschuwing voor eventuele ziektes.

mtt-transitional.png

Zorg voor een goed klimaat in de stal

Een goed geregeld klimaat in de stal zorgt dat de dieren onder alle omstandigheden in hun comfortzone blijven. Op deze manier wordt het voer dat ze opnemen ook gebruikt waar het voor bedoeld is, om te presterenen niet om hun lichaamswarmte te behouden. Bij te hoge temperaturen in de stal ervaren de dieren hittestress en zullen ze minder voer opnemen en een groeiachterstand oplopen. Als de achterstand al in te halen is, dan kan dit alleen gebeuren door extra te voeren. Het klimaatsysteem bewaakt ook de luchtkwaliteit in de stal en kan zieke dieren als gevolg van luchtweginfecties voorkomen.

Bewaak de lichaamsconditie van uw dieren

Het beoordelen van de lichaamsconditie is een belangrijke indicator voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van uw dieren. Te zware dieren zijn niet alleen minder productief maar hebben naar alle waarschijnlijkheid ook te veel voer gehad. En dat is niet goed voor uw voerefficiëntie. Dieren die te mager zijn kunnen nooit optimaal presteren. Een opvallend groot deel van de varkens- en pluimveehouders vertrouwt nog steeds op periodieke handwegingen om de gewichten van hun dieren in de gaten te houden. Daarentegen is een automatisch dierweegsysteem veel betrouwbaarder. Dat het bovendien tijd bespaart, stress in de stal voorkomt en de kans op insleep van ziekten verkleint is nog een extra voordeel. Boeren die overstappen op een automatisch dierweegsysteem krijgen veel beter inzicht in de prestaties van hun dieren en kunnen sturen op verbeteringen. Zo verdient die extra investering zich snel terug.

farotek-farm.jpeg

Periodiek onderhoud zorgt voor een zorgeloze voerdistributie

Een automatisch voersysteem spaart tijd en zorgt dat uw dieren automatisch de juiste portie voer op het juiste moment krijgen. In het algemeen geldt, hoe geavanceerder de voerinstallatie, des te meer controlepunten er zijn. Storingen leveren niet alleen ergernis op, het kan ook de groei van de dieren verstoren en zelfs de voerkwaliteit beïnvloeden. Hou de voorraden in de gaten, reinig regelmatig de voerleidingen, controleer periodiek de mechanische delen van uw installatie en de nauwkeurigheid van de voerweging. Dan kunt u vertrouwen op een storingsvrij voerproces. 

Wees kritisch op de voersamenstelling gedurende groeicurve

De voerefficiëntie is optimaal als u de dieren nauwkeurig naar behoefte voert. Dan hebben we het niet alleen over de voerhoeveelheden maar ook over de voersamenstelling. De kunst is om zoveel mineraalrijk voer als nodig te voeren, maar tegelijkertijd ook zo weinig mineraalrijk voer als mogelijk. Mineraalrijk voer drijft de kosten immers op. De energiebehoefte van de dieren verandert naarmate de dieren ouder worden of meer prestatie moeten leveren. Door precies te voeren wat de dieren op dat moment nodig hebben presteren de dieren optimaal. Bij te laat aanpassen van de voersamenstelling wordt er onnodig te lang mineraalrijk en dus duurder voer verstrekt. Bovendien wordt het overschot aan deze stoffen in het milieu uitgescheiden met als gevolg een onnodige te hoge stikstof- en fosforuitstoot.

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.