Efficiënte ventilatie in pluimveestallen

Het belang van ventilatie in pluimveestallen

Lees meer

Als pluimveehouder draagt u iedere dag zorg voor het welzijn en een gezonde groei van uw dieren. Daarbij streeft u naar een goed en gelijkmatig klimaat in de hele stal voor alle dieren. Want u weet, alleen als uw dieren zich comfortabel in de stal voelen zullen ze goed groeien en zijn ze minder ziek. De dieren voelen zich het meest comfortabel bij een staltemperatuur waar ze zich niet aan hoeven te passen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Alleen dan kunnen ze de maximale biologische prestaties leveren. Met de keuze voor een efficiënt ventilatiesysteem heeft u alle tools in handen om het klimaat in de stal precies af te stemmen op de behoefte van uw dieren. En groeit de ventilatie automatisch mee met de leeftijd van dieren.

Daarbij zijn er een paar zaken om rekening mee te houden:

1. Energiezuinig ventileren in pluimveestallen

Het ventilatiesysteem is vaak de grootste energievreter in uw stal. En als u te veel ventileert wordt er ook nog onnodig te veel warmte uit uw stal afgevoerd. Daarom is een uitgekiende balans tussen ventilatie en verwarming zo belangrijk. Te weinig ventilatie is ook niet goed want er moet voldoende verversing zijn om schadelijke gassen als CO2, NH3 en vocht uit uw stal te verwijderen en zuurstofrijke verse lucht aan te voeren. De verleiding is groot om wat extra ventilatiecapaciteit in te zetten om er zeker van te zijn dat er voldoende verse lucht is voor alle dieren in de stal. Maar dan ligt de meest voorkomende fout in klimaatregeling op de loer: overventilatie. 10% overventilatie betekent al snel 5% extra energieverbruik. Met de zekerheid van een nauwkeurige meting en regeling van het gewenste ventilatiedebiet maakt u een eind aan dit probleem en regelt u automatisch de optimale balans tussen ventilatie en verwarming zodat u niet langer onnodig warmte verspilt.

Energiezuinig ventileren bespaart energiekosten

Download ook onze gratis whitepaper met meer tips om energiezuinig te ventileren.

Download whitepaper

whitepaper-energy-efficient-ventilation-cover-NL.png

2. De invloed van ventilatie op uw voerkosten

Een goed geregeld klimaat in de stal heeft ook een positief effect op het voerverbruik. Als het te warm is in de stal zullen de dieren minder eten. Als dit lang aanhoudt kunnen de dieren zelfs een groeiachterstand oplopen. Als het te koud is in de stal zullen de dieren hun energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. In plaats van te groeien gebruiken ze de energie van het voer om warm te blijven. Een slecht klimaat in de stal vergroot ook de kans op ziekte en zelfs uitval. Ook zieke dieren blijven vaak achter in hun groei. Het maakt niet uit op welke manier uw dieren een groeiachterstand oplopen, het kost altijd extra voer om te herstellen en het gewichtsverlies weer goed te maken. Dat heeft een negatieve invloed op de voerconversie en drukt zo extra op uw voerkosten. 

Ook meer voerkosten besparen met stalautomatisering?

Download onze whitepaper

Whitepaper feed costs.jpg

3. Soorten ventilatie in pluimveestallen

Maar hoe creëer je nu het beste klimaat voor uw dieren? Om ervoor te zorgen dat de dieren tijdens de hele productieronde, van eendagskuikens tot volwassen vleeskippen profiteren van een comfortabel binnenklimaat delen we het ventilatieproces op in 3 fasen, minimum, transitional en tunnelventilatie. 

Minimum ventilatie

De eerste fase is de minimum ventilatie, ofwel de minimale luchtverversing die nodig is om vocht uit de stal af te voeren en het stalklimaat zo goed mogelijk te houden met zo min mogelijk warmteverlies. Dit is vooral belangrijk bij jonge, zich nog ontwikkelende dieren om ademhalingsproblemen te voorkomen. Alleen met een goede minimum ventilatie kunnen uw dieren topprestaties leveren! 

Bij minimum ventilatie komt lucht de stal binnen via luchtinlaten aan de zijkanten van de stal en wordt afgezogen door ventilatoren in de nok of eindgevel. Een goede sturing van de luchtstroom moet ervoor zorgen dat ook bij lage luchtsnelheden de verse lucht gelijkmatig door de hele stal verspreid wordt.

Het belang van minimum ventilatie

Download ook onze gratis whitepaper waarin we het belang van minimum ventilatie bespreken.

Download whitepaper

Poultry ventilation - header.jpg

Transitional ventilatie zorgt voor rust in de stal

Bij toenemende ventilatiebehoefte schakelen we via de transitional fase gelijkelijk over naar tunnelventilatie. De geleidelijke overgang is belangrijk om stress bij de dieren te voorkomen. Sterk veranderende luchtstromen en verstorende geluiden door het plotseling openen van de luchtinlaten of lichtinval van tunnelinlaten die te snel openen verstoren de dieren. Geleidelijke overgangen zorgen voor rust in de stal, dieren blijven rustig op hun plek, mooi verspreid over de stal. 

Tijdens de transitional fase draait de minimum ventilatie maximaal en worden de grote tunnelventilatoren aangestuurd terwijl de tunnelinlaat langzaam opent. Het systeem houdt rekening met de leeftijd van de dieren en zorgt ervoor dat de luchtsnelheid in de stal niet te hoog wordt zolang de dieren nog niet helemaal bevederd zijn. 

Tunnel ventilatie brengt verkoeling in de stal

De laatste fase van het ventilatieproces is de tunnelventilatie. In dit stadium is het belangrijk om de overtollige warmte van de dieren af ​​te voeren. De luchtinlaten zijn volledig gesloten en de tunnelinlaten zijn naar behoefte geopend. De ventilatoren in de achtergevel worden geactiveerd. Hierdoor ontstaat het zogenaamde tunneleffect waarbij lucht met grote snelheid over de dieren stroomt. Deze luchtstroom genereert een verkoelende bries die in een gematigd klimaat meestal voor voldoende verkoeling zorgt. Indien gewenst kan ook padkoeling worden ingebouwd. Ook bij maximale bezetting en extreem hoge buitentemperaturen blijven de dieren groeien.

Automatische klimaatregeling

De klimaatcomputer in de stal zorgt automatisch dat het proces van minimum naar maximum ventilatie geleidelijk verloopt en zorgt zo voor een comfortabele omgeving van de dieren. Toch blijft het belangrijk om de instellingen van de klimaatcomputer regelmatig te controleren en waar nodig aan te passen. Let vooral op bij de verandering van seizoenen, extreme weersomstandigheden en sterk wisselende buitencondities. En maak gebruik van de extra opties in de klimaatcomputer om de regeling aan te scherpen.

Lees hier meer over de unieke regelingen in onze klimaatcomputers

Ventilatie in pluimveestallen

Ook energiekosten besparen in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.