Nieuwe Precision Livestock Farming technieken dragen bij aan dierenwelzijn

Lees meer

Precision Livestock Farming is een slimme techniek in de stal die het mogelijk maakt om individuele dieren beter te volgen op de steeds grotere agrarische bedrijven. Met de groei van de wereldbevolking zal de vraag naar vlees en eieren de komende 40 jaar met meer dan 65% toenemen. Om te kunnen voldoen aan de vraag van meer dan 9 miljard mensen zal wereldwijd het aantal varkens en kippen en de schaal van boerderijen waar ze opgroeien, vergroten. Tegelijkertijd neemt het aantal boeren af. Dat betekent dat de boer de zorg krijgt over een steeds grotere aantallen dieren, terwijl de samenleving steeds meer eist dat dieren recht hebben op individuele aandacht.

from-farm-to-fork.jpg

Waarom Fancom?

Fancom is leidend in het verbeteren van stalprocessen voor varkenshouders, pluimveehouders en champignontelers. Dankzij technologische oplossingen als sensoren, klimaatcomputers en voersystemen worden uw bedrijfsresultaten én de leefomgeving van uw dieren verbeterd.

De geautomatiseerde staltechnologie van Fancom staat ook wel bekend als iFarming™ en wordt gebruikt door boeren en corporaties in meer dan vijftig landen. Revolutionaire en slimme stalsystemen vallen allemaal binnen smart farming.

Wij leveren: toekomstgerichte en innovatieve staltechnologiën die boeren in staat stelt hun productie op een dier- en milieuvriendelijke manier efficiënter, constanter, veiliger en winstgevender te maken. Tegen lagere kosten, minder verspilling en minder arbeid.

Het dier centraal stellen

Dit creëert uitdagingen en dwingt ons om naar nieuwe technieken te kijken om dieren continu en automatisch te monitoren. Dat is mogelijk met Precision Livestock Farming. We moeten het dier centraal stellen, zodat ze ons kunnen vertellen wat er aan de hand is. Ervaren ze een goed welzijn, zijn ze gezond en vertonen ze normaal gedrag?

stall-of-the-future_poultry_GB_v2.jpg

iFarming

iFarming (intelligent farming) is Fancom’s stalsysteem dat uw bedrijf en uw veestapel in topconditie houdt. iFarming kenmerkt zich door de automatische en continue monitoring van alle omgevingsfactoren in de stal, gecombineerd met metingen op en aan het dier. Het resultaat is een duurzame en winstgevende productie! Ook binnen iFarming passen we de nieuwe Precision Livestock Farming (PLF) technieken toe.

Dierenwelzijn meten

In de automatisering van de omgevingsfactoren zoals de klimaat- en voerprocessen is het al jarenlang gebruikelijk om geavanceerde technieken toe te passen om het proces te verbeteren. Daarom is het vreemd dat we bij het daadwerkelijk beoordelen van het dierwelzijn nog steeds vertrouwen op subjectieve en incidentele methoden zoals een periodieke audit in de stal of zelfs een beoordeling achteraf in de slachterij. Voor een nauwkeurige waardering van het dierwelzijn is het cruciaal om naast de omgevingsfactoren ook op en aan het dier te meten. Huidproblemen, lichaamsconditie en afwijkend gedrag geven veel informatie over het welzijn van het dier. In vergelijking met de periodieke audits heeft een automatische registratie ook vele voordelen. In de eerste plaats kan een automatische registratie continu en in real-time plaatsvinden. Bovendien is het veel objectiever. Periodieke audits zijn tijdrovend en minder betrouwbaar omdat ze de dagelijkse routine in de stal kunnen verstoren en daarmee een verkeerd beeld geven van de actuele situatie.

Precision Livestock Farming technieken houden dieren 24/7 in het oog

Precision Livestock Farming (PLF) is een verzamelnaam van technologieën die we inzetten op en rond de dieren in de stal, om hun conditie continu te volgen. Belangrijk daarbij is dat we de dieren als groep 24/7, van minuut tot minuut volgen. Door dit systematisch te doen, kun je bepaalde patronen herkennen en als die patronen anders zijn dan verwacht, dan kun je daar een early-warningsysteem op ontwikkelen.

Bekijk het interview van Prof. Berckmans voor meer informatie over precision livestock farming. 

Meettechnieken

We kennen diverse sensortechnieken om op en rond het dier te meten. Er bestaan chips in of op dieren en er zijn contactloze meettechnieken met behulp van camera’s en microfoons. Een goed voorbeeld is de eYeGrow gewichtsmonitor die gebruik maakt van cameratechniek. eYeGrow kan de ontwikkeling van een groep vleesvarkens van dag tot dag volgen. Maar ook bestaande systemen in de stal leveren waardevolle informatie over de dieren.  Zo geeft uw voersysteem informatie over de voer- en waterconsumptie en vertelt een dierweegsysteem ons iets over de activiteit van de dieren. De software signaleert bijvoorbeeld dat dieren minder bewegen, dat ze niet eten of drinken of dat ze minder groeien. Dan is daar kennelijk wat aan de hand, want al deze signalen zijn vaak een eerste teken van ziekte. Door continue te monitoren worden die signalen veel eerder opgevangen, vaak nog voordat de boer dat daadwerkelijk ziet, waardoor hij sneller en gerichter kan ingrijpen.

eYeGrow camera boven varkens.JPG

Wat betekent Precision Livestock Farming voor de boer?

Precision Livestock Farming zal nooit de boer vervangen. Wel maken ze het mogelijk om de kostbare tijd van de boer efficiënter te verdelen. Met PLF-toepassingen kunnen de boeren hun aandacht richten op de individuele dieren die hun hulp nodig hebben. In hun dagelijkse ronde door de stallen kunnen ze zich concentreren op die plekken in de stal waar iets aan de hand is of waar een probleem dreigt. Dit zal het leven van boeren en hun dieren veranderen. Boeren kunnen onmiddellijk actie ondernemen wanneer een dier problemen heeft. Bovendien krijgt de boer meer tijd om zich te richten op het voorkomen van problemen, waarbij de dieren op een gezonde en diervriendelijke wijze kunnen produceren.

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.