Voersystemen voor varkens

Multifase voeren om voerkosten voor varkens te besparen

Lees meer

Als de varkenshouder de steeds maar stijgende voerprijzen niet helemaal kan doorvoeren in de verkoopprijs van vlees ziet hij/zij uiteraard de voerwinst dalen. Om grip te krijgen op de voerkosten is het belangrijk om inzicht te hebben in het voerverbruik op zijn bedrijf zodat hij kan sturen op verbetering. Daarbij is een goed geautomatiseerd voerproces met een uitgebreide registratie van voorraden en de dagelijkste voeropname onmisbaar.

Het type voer, de samenstelling en de hoeveelheid ervan zijn de knoppen waar aan te draaien om de de voerkosten in toom te houden. Varkenshouders die meer mogelijkheden willen in de keuze van voer, voersamenstelling en de hoeveelheden voer per bak, kiezen voor een multifase voersysteem waarbij de varkens op hok- of afdelingsniveau exact naar behoefte gevoerd worden. Zo krijgen ze meer controle over het voerproces en kunnen ze per voerplaats exact de juiste portie verstrekken in de juiste voersamenstelling.

Voeren naar behoefte

Voeren naar behoefte

Varkens moeten energie opnemen, zowel voor onderhoud als om te groeien. Varkens zijn daarbij steeds efficiënter in het omzetten van nutriënten in vlees. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de behoefte van de dieren en precies datgene te voeren wat nodig is voor optimale technische resultaten. Naarmate de dieren zwaarder worden mag het voer relatief minder voedingsstoffen bevatten. Gaat men in deze fase de voersamenstelling niet aanpassen dan wordt er onnodig te lang mineraalrijk (stikstof- en fosforrijk) en duurder voer verstrekt. Dit leidt tot een hogere voederconversie en daarmee hogere voerkosten. Bovendien wordt het overschot aan deze stoffen in het milieu uitgescheiden met als gevolg een onnodige te hoge stikstof- en fosforuitstoot.

Ook meer voerkosten besparen met stalautomatisering?

Download onze whitepaper

Whitepaper feed costs.jpg

De juiste voerportie voor ieder varken met multifase droogvoeren

Het multifase droogvoersysteem voert per voerplaats de juiste portie in de juiste samenstelling van mineraalrijk (stikstof- en fosforrijk) voer gemengd met een mineraal-arm voer. De samenstelling van het voer kan dagelijks wijzigen om exact te voorzien in de behoefte van de dieren. Overschakelingen naar nieuw voer gaan heel geleidelijk en op deze manier hebben de dieren geen problemen met de vertering van andere, nieuwe voeding. De voeropname verbetert, de dieren zijn minder ziek en ze groeien optimaal. Omdat u altijd voert in de juiste voersamenstelling en tijdig kunt overschakelen op goedkoper voer met minder mineralen bespaart u op de voerkosten.

Tevens werkt het voeren naar behoefte verspilling van voer tegen. Door het frequent aanbieden van kleinere porties als het varken erom vraagt, is de kans op (onbruikbare) voerresten in de trog zeer gering. 

Hoe werkt multifase voeren?

De besturingscomputer berekent exact de grootte en de samenstelling van de porties per ventiel en stuurt een nauwkeurige aanmaak van het voer. Daarvoor worden de componenten vanuit de silo in de weger/menger ingedoseerd, nauwkeurig afgewogen en zo nodig zorgvuldig gemengd. Het is zo ook mogelijk dat u eigen geteelde componenten of bijproducten verwerkt in het voer om de voerkosten in de hand te houden. De overzichtelijke registratie van de voergegevens door de voercomputer maken het mogelijk om gericht kengetallen te berekenen, vergelijkingen te maken en betere beslissing te nemen.

Hoe werkt multifase voeren?

De voerprocessen in uw bedrijf optimaliseren?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.