MicroControl voor de beste start voor uw kuikens

Lees meer

In de eerste weken na de opzet van de kuikens is het lastig om de minimum ventilatie nauwkeurig af te stemmen op de behoefte van de dieren. De benodigde luchtverversing is lager dan de minimale ventilatorcapaciteit en de lucht is moeilijk te sturen omdat er te weinig volume is.

Een nauwkeurige minimum ventilatie is onmisbaar om schadelijke afvalstoffen als CO2, NH3, vocht en stof af te voeren en zuurstofrijke lucht aan te voeren. Dit is vooral voor jonge dieren belangrijk in de aanleg van organen en het voorkomen van luchtwegproblemen. Bovendien voorkomt een nauwkeurige minimum extra stookkosten omdat er niet onnodig warmte afgevoerd wordt.

De slimme MicroControl regeling in de Lumina pluimveecomputer zorgt voor een goede start voor de dieren door het nog verder optimaliseren van de minimum ventilatie

fancom-microcontrol-situations-v3.jpg

De meest nauwkeurige minimum ventilatie met MicroControl

MicroControl is een volledig nieuwe manier van modulerend regelen waarbij de minimum ventilatie aan de hand van een slim patroon afwisselend aan en uit gestuurd wordt.

De ventilatiecyclus begint altijd met een vaste AAN-tijd om ervoor te zorgen dat de verse lucht het midden van de stal bereikt.

Vervolgens stopt de ventilatie en sluiten de inlaten zodat de frisse lucht goed gemengd wordt en zich kan verspreiden over de dieren.

Deze unieke manier van moduleren noemen we MicroControl.

 

Veelbelovende resultaten

MicroControl is efficiënter en de minimum ventilatie kan veel nauwkeuriger en zuiniger aangestuurd worden. De testresultaten zijn veelbelovend:

  • Een betere leefomgeving voor de dieren door betere CO2- en RV-waarden in de stal tijdens de cruciale eerste paar weken (moeilijkste van de hele ronde)
  • Stabielere temperatuur in de stal en minder verschillen tussen voor en achter of links en rechts
  • Lagere stookkosten
  • Betere kwaliteit van het strooisel

Toepassing

De MicroControl regeling wordt toegepast in stallen met (Fantura) luchtinlaatventielen en voldoende ruimte in de nok voor de stal voor het mengen van de verse lucht met de stallucht. MicroControl kan toegepast worden bij aan/uit ventilatoren en regelbare ventilatoren, waarbij de regelbare ventilatoren in de AAN-tijd ook op lage capaciteiten kunnen draaien. MicroControl werkt het beste in combinatie met de goed regelbare Fancom ventilatoren en iFans.

Deze modulerende MicroControl regeling van de binnenkomende lucht in de nieuwste versie van de Lumina 35, 36, 37 en 38 pluimveecomputer is uniek en zorgt ervoor dat de gebruiker de minimum ventilatie nog beter af kan stemmen op de behoefte van de dieren, juist bij jonge kuikens. De binnenkomende lucht wordt veel efficiënter gebruikt en de dieren profiteren onder alle omstandigheden van een groeizaam microklimaat.

Alle Lumina pluimveecomputers geleverd vanaf november 2019 zijn uiterust met deze MicroControl optie. Ook gebruikers van oudere Lumina 35, 36, 37 en 38 computers kunnen door een update van hun computer gebruik maken van deze optie.

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.