Hoe maakt u optimaal gebruik van uw warmtewisselaar?

Lees meer

Steeds meer pluimveebedrijven passen een warmtewisselaar toe die zorgt dat de verse, koude buitenlucht opgewarmd in de stal komt. Dat gebeurt door uitwisseling van warmte tussen de lucht die afgezogen wordt uit de stal en de verse buitenlucht die in de stal komt. Een juist gebruik van warmtewisselaars resulteert in aanzienlijke besparingen op stookkosten. Het grootste voordeel zit hem echter in de verbetering van het klimaat in de stal en daarmee de verbetering in dierprestaties.

De werking van uw warmtewisselaar

De principewerking van de warmtewisselaar is als volgt:

 • De warme lucht uit de stal stroomt via de meetwaaier de warmtewisselaar binnen en verspreid zich door de warmtewisselaar.
 • De koudere buitenlucht stroomt de warmtewisselaar binnen en wordt door de lamellen naar de stal geleidt.
 • In de warmtewisselaar wordt via warmteoverdracht (tegenstroom) de koudere buitenlucht opgewarmd met de warme lucht uit de stal.
 • De opgewarmde buitenlucht stroomt via de inblaas de stal binnen.
 • Circulatieventilatoren verdelen de verse lucht in de stal.

Om optimaal gebruik te maken van de warmtewisselaar is een juiste afstelling en instelling van alle elementen cruciaal.

warmtewisselaarschema.png

Energiezuinig ventileren bespaart energiekosten

Download ook onze gratis whitepaper met meer tips om energiezuinig te ventileren.

Download whitepaper

whitepaper-energy-efficient-ventilation-cover-NL.png

Aandachtspunten bij de aansturing van uw warmtewisselaar

 • De warmtewisselaar verzorgt de eerste stap van de minimum ventilatie. Stem de aansturing van de warmtewisselaar (gelijkdruk) goed af op de aansturing van het hoofdventilatiesysteem (onderdruk) en zorg voor geleidelijke overgangen die geen stress bij de dieren veroorzaken. Dit werkt het beste als de warmtewisselaarregeling geïntegreerd is in de ventilatiecomputer.
 • Let erop dat de verse lucht goed verdeeld wordt over de hele stal en voorkom dode hoeken. Een louvreregeling stuurt de lucht naar de nok van de stal voor een goede menging met de stallucht om koude luchtval op de dieren te voorkomen. Het toerental van de circulatieventilatoren moet zich aanpassen aan veranderende condities en de luchtsnelheid mag nooit te hoog zijn.
 • Vraag voor een goed advies als het gaat om de positie van de circulatieventilatoren in combinatie met de luchtinlaatventielen en de positie van de verwarming in de stal zodat luchtstromen niet verstoord worden.
 • Bij uitschakeling van de inblaas via de warmtewisselaar dient heet ventilatiesysteem automatisch over te schakelen op de hoofdventilatie waarbij de afzuiging van de warmtewisselaar in werking blijft voor extra fijnstoffiltering. Volgens de richtlijnen moet deze op 1,0 m3/h per dier blijven draaien.
 • Check of er een extra alarmregeling op de meetwaaier in de warmtewisselaar aanwezig is. Dit waarschuwt u bij problemen in de wasser en geeft de zekerheid dat er altijd voldoende verse lucht de stal binnen komt.
 • Let op of er een extra verwarmingsregeling is voor het sturen van de verwarming in de wisselaar. Dit verbetert het effect van de warmtewisselaar en vermindert stookkosten.
 • Met een extra spoelsturing kunnen de spoelklokken in fases aangestuurd worden zodat er altijd voldoende druk op het water blijft.
 • Controleer of alle data die u moet aanleveren voor lokale overheden automatisch geregistreerd worden.
Lumina 38H Touch

Lumina 38H warmtewisselaarsturing

De Lumina38H klimaatcomputer met warmtewisselaarsturing voorziet in uitgebreide regelmogelijkheden voor de meest efficiënte werking van de warmtewisselaar en combineert dit met een perfect geregeld klimaat. De handige touchscreen bedieningsschermen presenteren heel overzichtelijk de actuele procesoverzichten voor nog meer gebruiksgemak. Via de FarmManager software op de PC worden de vereiste warmtewisselaarregistraties automatisch vastgelegd en met een app op zijn smartphone staat de pluimveehouder 24 uur per dag in verbinding met zijn stallen, ook als hij onderweg is. Dat spaart tijd en voorkomt fouten en biedt zo een enorme verbetering van het dagelijks managen van een modern pluimveebedrijf.

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.