Het belang van data

Lees meer

Als agrarisch ondernemer houdt u graag de touwtjes in uw bedrijf stevig in handen. Hierbij krijgt u te maken met een markt die sneller verandert dan ooit. Stijgende kosten voor voer en energie zetten uw rendement steeds meer onder druk. Bovendien eist de markt dat u duurzaam en verantwoord produceert. Tegelijkertijd worden bedrijven groter en spreiden ze zich over meerdere locaties. Toch wilt u de processen in uw stal van dag tot dag kunnen controleren, ongeacht de grootte van uw bedrijf: Zijn de dieren goed gezond? Hoe kan ik het medicijngebruik terugbrengen? Hoe staat het met het voer- en waterverbruik? Groeien de dieren volgens verwachting of moet ik mijn afleverplanning aanpassen? Allemaal zaken waar u graag grip op heeft. 

Inzicht in dierprestaties

Inzicht in de processen in de stal is onmisbaar als u streeft naar een optimaal rendement. Daarom is het zo belangrijk om altijd precies te weten wat er in uw stallen leeft, ook op momenten dat u zelf niet aanwezig bent. Dagelijkse groei, voer- en wateropname zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheid van de dieren. Bij afwijkingen kan dit wijzen op het begin van ziekte en is vroegtijdig ingrijpen noodzakelijk om erger te voorkomen. Een goed voorbeeld is de watermeting. In veel stallen worden watermeters toegepast maar worden de meetgegevens niet automatisch verzameld> Dan is de kans groot dat er weinig met de informatie gebeurt. Terwijl veranderingen in de wateropname over het algemeen eerder zichtbaar zijn dan veranderingen in voeropname of groei. Een daling van de wateropname betekent vrijwel zeker dat er gezondheidsproblemen zijn. 

infinia-managementsoftware-app.jpeg

Maak gebruik van de data uit uw stallen

De procescomputers in de stal, zoals de klimaat-, voer- en weegcomputers, zijn een bron van gegevens over de omgeving en het gedrag van de dieren. Er kunnen dan ook heel wat gegevens verzameld worden. Soms zelfs te veel waardoor het overzicht verloren gaat. Met alleen het verzamelen van data bent u er niet, u moet ook iets met die cijfers doen. Data moet inzicht worden. Door de procescomputers te koppelen met de managementsoftware op uw PC, kunnen de gegevens eenvoudig gecombineerd worden en gepresenteerd in overzichtelijke grafieken en overzichten. Dat maakt het veel eenvoudiger om ze te vergelijken met vorige ronden, uw doelstelling of met de norm. Een managementsysteem neemt u veel werk uit handen door automatisch handige overzichten samen te stellen die zijn afgestemd op de behoefte van verschillende medewerkers. U hoeft niets meer aan het toeval over te laten. Op basis van feiten en cijfers kunt u overleggen met uw medewerkers en bedrijfsadviseurs zoals voerleveranciers of de veearts. Zo maakt u uw volledige productieproces perfect beheersbaar.

Het gemak van een perfect overzicht

Met alle data die u op uw bedrijf zelf verzamelt en automatisch binnenkrijgt, kunt u veel meer doen dan achteraf analyseren hoe het draaide. Veehouders die vooruitgang willen boeken, kunnen hun data gebruiken om dagelijks de gang van zaken te monitoren en snel bij te sturen. Zeker bij grotere bedrijven met meerdere stallen en personeel kan het voordeel opleveren om beter gericht te kunnen sturen aan de hand van de actuele stalinformatie. Die moet dan wel op een handige en praktische manier gepresenteerd worden, bijvoorbeeld in een app op uw mobiele telefoon. U hoeft dus niet eens in de stal te zijn om toegang tot uw gegevens te hebben of om bij te sturen.

Tijdsbesparing

Hoe meer stalgegevens u verzamelt en van afstand (bijvoorbeeld via de PC of smartphone) kunt opvolgen, hoe beter u op bepaalde afwijkingen kunt anticiperen. U kunt op afstand de looptijden van ventilatie, verwarming en verlichting bekijken, periodiek onderhoud plannen, voorraden controleren en diermutaties bijwerken. Eventuele alarmmeldingen ontvangt u via uw computer of uw mobiele telefoon. Als het nodig is, kunt u eenvoudig op afstand de regelcomputers bijstellen om het proces te verbeteren, waardoor er zo efficiënt mogelijk geproduceerd kan worden. Dit bespaart tijd en verlicht uw dagelijkse werkzaamheden. Zodra er een waarde afwijkt wordt u automatisch op de hoogte gebracht, u hoeft dus niet continue op het scherm te kijken.

Transparant over uw bedrijfsvoering 

Data zijn op de eerste plaats essentieel voor het verbeteren van uw bedrijfsresultaten. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om aan te tonen op welke wijze de dieren gehouden worden om hierdoor uw license to supply zeker te stellen. Met data kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u weinig of geen antibiotica gebruikt, dat de dieren over afleidingsmateriaal beschikken, dat ze altijd kunnen drinken. De supermarkt, foodservice en consument zijn kritisch en vinden het steeds belangrijker om inzicht te krijgen in dergelijke gegevens. Met het automatisch verzamelen van de data op uw bedrijf kunt u hier heel eenvoudig gehoor aan geven. 

L47-animal-weighing-screenshot.jpeg

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.