Duurzaam en diervriendelijk vlees produceren

Lees meer

Over 25 jaar delen we de aarde met 9 miljard mensen. Daarvan woont straks 70 procent in steden waar geen ruimte is voor een eigen voedselvoorziening. Om te kunnen voldoen aan de vraag van meer dan 9 miljard mensen zal wereldwijd het aantal varkens en kippen en de schaal van boerderijen waar ze opgroeien, vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat intensivering van de veehouderij de enige manier is om genoeg vlees voor al deze mensen te produceren. Maar dat moet dan wel duurzaam en diervriendelijk gebeuren, rekening houdend met het rendement van de boer en de wensen van andere belanghebbenden. 

Ammoniakreductie en energiebesparing

Terwijl de bevolking groeit, daalt het aantal boeren. 70 Jaar geleden was nog 1 op de 20 mensen boer, nu is dat nog maar 1 op 155. Dat betekent dat steeds minder boeren voor een steeds groter aantal dieren moeten zorgen. Daarbij wordt de boer voortdurend uitgedaagd met nieuwe regels, prijzen die onder druk staan en veranderende eisen van de consument. De boer van vandaag wordt steeds meer manager. Voor Fancom zijn deze ontwikkelingen een uitdaging om met moderne technologie een diervriendelijke vleesproductie mogelijk te maken. Door de inzet van technologie en efficiënt management, zullen emissies fors lager kunnen en kan het dierwelzijn verbeterd worden zonder afbreuk te doen aan het rendement van het agrarisch bedrijf. Systemen dragen bij aan energiebesparing en om de emissie van ammoniak, stof en geluid terug te dringen. Dit helpt de pluimvee- en varkenshouders beter tegemoet te komen aan de wettelijke regelgeving. Zo zijn ammoniakreducties van 60% en energiebesparingen op ventilatie tot 75% goed haalbaar.

broilers-drinking.jpeg

Diervriendelijke productie

Monitoringtools zijn niet bedoeld om de boer te vervangen. Wel maken ze het mogelijk om de kostbare tijd van de boer efficiënter te verdelen. Boeren kunnen hun aandacht richten op de individuele dieren die hun hulp nodig hebben. In hun dagelijkse ronde door de stallen kunnen ze zich concentreren op die plekken in de stal waar iets aan de hand is of waar een probleem dreigt. De monitoring tools geven inzicht wat het probleem kan verhelpen. Dit zal het leven van boeren en hun dieren veranderen. Boeren kunnen onmiddellijk actie ondernemen wanneer een dier problemen heeft. Bovendien krijgt de boer meer tijd om zich te richten op het voorkomen van problemen, waarbij de dieren op een gezonde en diervriendelijke wijze kunnen produceren.

Optimale dierprestaties

De automatiseringssystemen in de stal leveren waardevolle informatie over de dieren. Zo geeft het voersysteem informatie over de voer- en waterconsumptie en vertelt een dierweegsysteem ons, naast het gewicht, iets over de activiteit van de dieren. De software signaleert bijvoorbeeld dat dieren minder bewegen, dat ze niet eten of drinken of dat ze minder groeien. Dan is daar kennelijk wat aan de hand, want al deze signalen zijn vaak een eerste teken van ziekte. Door continue te monitoren worden die signalen veel eerder opgevangen, waardoor boeren sneller en gerichter kunnen ingrijpen om optimale prestaties van hun dieren te realiseren.

Het is onze missie om de wereld duidelijk te maken dat technologie het nu al mogelijk maakt om diervriendelijk vlees te produceren op grote schaal. Forward thinking noemen we dat.

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.