Hoe beter de dierprestaties, hoe beter het bedrijfsresultaat

Lees meer

Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het optimaal laten presteren van zijn dieren een continue uitdaging voor iedere varkens- en pluimveehouder. Het klimaat in de stal, de buitencondities, de voerkwaliteit en het bedrijfsmanagement, allemaal hebben ze een rechtstreekse impact op de gezondheid van de dieren en daarmee op hun prestaties. Het is de kunst om al deze processen goed op elkaar af te stemmen, afwijkingen tijdig te herkennen en meteen bij te sturen als dat nodig is. De veehouder kan daarbij geholpen worden door tal van slimme technologieën om de processen automatisch te monitoren en te regelen. Maar vaak zegt wat hij zelf ziet en ervaart veel meer dan technologie alleen.

Geef de dieren een goede start

Nog steeds zijn er veehouders die volledig vertrouwen op de beoordeling achteraf door de slachterij. Maar dan is het te laat en kun je niet meer bijsturen. Maar juist in het begin van de groei is de meeste winst te behalen want in die eerste weken vindt de ontwikkeling van organen en skelet plaats en wordt de basis gelegd voor een goede immuniteit. Juist in deze periode, zoals in de kraamperiode van de biggen of bij de opstart van de kuikens, moeten alle stalcondities optimaal zijn. Zo niet, dan maken de dieren geen goede start. Gevolg is dat de dieren minder presteren, de kans op sterfte groter is en er kan op latere leeftijd extra uitval optreden. Ook is de kans op afkeur in slachterijen groter waardoor de opbrengst lager is.

broilers-drinking.jpeg

Hoe creëer je optimale dierprestaties

Inzicht in alle processen in de stal is onmisbaar als u streeft naar een optimaal rendement. Met een systeem voor totale stalautomatisering weet u op ieder moment van de dag hoe het ervoor staat in uw stal(len). Of het nu gaat over het klimaat in de stal, het gedrag van uw dieren of de voer- en waterdistributie, u bent 100% op de hoogte en kunt daardoor efficiënt werken!

Een goed geregeld klimaat met optimale afstemming tussen luchtinlaat, afzuiging, verwarming en koeling garandeert een optimaal thermisch comfort voor de dieren, ongeacht de buitencondities. Temperatuurschommelingen, of nog erger, tocht in de stal moet te allen tijde voorkomen worden. Extra sensoren meten de relatieve vochtigheid, CO² of ammoniak en bewaken de luchtkwaliteit om luchtweginfecties te voorkomen.

Om te voldoen aan de nutritionele behoeften van de dieren worden automatische voersystemen ingezet die het mogelijk maken om de portiegrootte en de samenstelling van het voer per voerplaats nauwkeurig af te stemmen op de behoefte van de dieren. De voergift volgt precies de voercurve en schakelt heel geleidelijk over van de ene naar de andere voersoort waardoor dieren beter groeien en minder ziek zijn.

Abnormaal diergedrag, lagere productie en gewichtsverlies zijn enkele symptomen die veel aan kunnen geven over de situatie in uw stal. Een systeem voor totale stalautomatisering voorziet daarom ook in een aantal betrouwbare meetinstrumenten om diergedrag en productieprocessen in uw stal te observeren, zoals bijvoorbeeld het wegen van dieren en het automatisch tellen van de eierproductie. 

Registreren is leren

Een systeem voor totale stalautomatisering scheelt niet alleen werk, maar hierdoor heeft u ook toegang tot belangrijke data over de stallen en over uw dieren. Speciale analyse software op uw PC maakt het mogelijk om deze data in een juiste en gebruiksvriendelijke vorm te analyseren waarmee ze veranderen in waardevolle informatie. Informatie die eenvoudig te analyseren en te vergelijken is en zo leidt tot kennis en inzicht over de prestaties van de dieren, de bedrijfsprocessen, de economische gevolgen en verbetermogelijkheden. Registreren is leren en dit vertaalt zich naar verbeterd dierwelzijn en verbeterd bedrijfsrendement.

managementsoftware-pc.jpeg

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.