Dieren automatisch wegen om voerkosten te besparen

Lees meer

De stijgende voerkosten zetten de winstgevendheid van varkens- en pluimveehouders behoorlijk onder druk. Het is dus belangrijk om efficiënt(er) met het voer om te gaan waarbij de focus voornamelijk ligt op een zo hoog mogelijke groei per kg voer. Dit wordt vaak uitgedrukt als de voederconversie. De voederconversie laat voor een groot deel de efficiëntie van een bedrijf zien. Hoe lager de voederconversie ligt, hoe minder voer er nodig is voor de dieren om te groeien en hoe hoger de efficiëntie is. Bijkomend voordeel: door een verbetering van de voederconversie gaat het dier efficiënter om met nutriënten waardoor er minder mineralen in mest en urine terechtkomen, wat leidt tot een mindere stikstofbelasting van het milieu.

Om de voederconversie te kunnen bepalen, moet het gewicht van de dieren bekend zijn. Vaak wordt het gewicht van de dieren op het ‘oog’ geschat. Kleine inschattingsfouten daarbij zijn geen enkel probleem maar niet iedereen heeft het oog van een meester. Wil je echt weten hoeveel je dieren groeien, dan moet je ze wegen. Meestal lukt het je niet om dieren elke dag op een weegschaal te plaatsen. Handmatige wegingen zijn tijdrovend en zijn minder betrouwbaar omdat er relatief weinig metingen zijn. Ook is het niet representatief voor de hele stal omdat er meestal maar in een klein deel van de stal gewogen wordt. Handwegingen veroorzaken vaak stress in de stal en er bestaat een risico op de insleep van ziektes. Een automatisch dierweegsysteem biedt uitkomst en kan bijdragen aan het terugdringen van de voerkosten. Een oplossing die misschien minder voor de hand ligt dan het bijsturen van voersamenstelling en voederwaarde en het tegengaan van voerverspilling. Toch is het automatisch monitoren van gewichten de aangewezen manier om de voederconversie en de prestaties van de dieren te verbeteren. 

Groei onder controle

Groei onder controle

Door continu uw dieren te wegen heeft u altijd een actueel beeld van het groeiproces in uw stal. Hoeveel groeien mijn dieren dagelijks? Groeien mijn dieren allemaal even snel? Groeien mijn dieren iedere ronde even goed? Wat is de invloed van ziekte op de groei? Allemaal vragen waarop een automatisch dierweegsysteem een antwoord kan geven.

Bij een terugval in groei kunt u snel schakelen door bijvoorbeeld de voersamenstelling aan te passen. Zo kunt u snel ingrijpen om erger te voorkomen. Een onopgemerkt groeiverlies in de eerste dagen van de ronde is nauwelijks meer in te halen. Zo’n inhaalslag kost u in ieder geval extra voer en wellicht ook duurdere ingrediënten om uw dieren weer op de curve te krijgen. En zijn uw dieren te zwaar, dan krijgen ze naar alle waarschijnlijkheid te veel voer verstrekt wat ervoor zorgt dat de voerkosten onnodig hoog zijn.

Ook meer voerkosten besparen met stalautomatisering?

Download onze whitepaper

Whitepaper feed costs.jpg

Inzicht in activiteit

Door de registratie van het aantal wegingen geeft een automatisch dierweegsysteem ook inzicht in de activiteit van uw dieren. Als uw dieren in een keer minder activiteit vertonen is er waarschijnlijk iets aan de hand en het kan zelfs betekenen dat uw dieren een ziekte onder de leden hebben. Vroegtijdig ingrijpen is raadzaam omdat verminderde activiteit kan leiden tot pootproblemen, lagere voer- en wateropname en uiteindelijk minder groei. Met een vroege waarschuwing van uw dierweegsysteem kunt u deze problemen voorkomen. Ook dat zal doorwerken in de voerkosten want groeiachterstand en zieke dieren kosten altijd extra voer om te herstellen. 

Lees meer over onze monitoringssystemen

Inzicht in activiteit

Het automatisch wegen van pluimvee

Een automatisch pluimveeweegsysteem bestaat uit een slimme regelcomputer en een of meerdere weegschalen in de stal. De dieren worden continu en automatisch gewogen- zonder de rust van de dieren te verstoren. Een goed systeem kan wel 3000 metingen per dag registreren. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de actuele situatie wat u met handwegingen nooit kunt realiseren.

Het automatisch wegen van pluimvee
Het automatisch wegen van vleesvarkens

Het automatisch wegen van vleesvarkens

Het wegen van vleesvarkens gebeurt met cameraweging. Een 3D camera in de nok van de afdeling maakt continu opnames waarmee de computer heel nauwkeurig het gewicht van de varkens berekent.  Dit proces gebeurt helemaal automatisch en veroorzaakt geen stress bij de dieren.

Het juiste moment voor een dierweegsysteem

Veehouders die overstappen op een automatisch dierweegsysteem krijgen veel beter inzicht in de prestaties van hun dieren en kunnen eenvoudig sturen op een optimale voerstrategie en voerkosten besparen. Zo verdient die extra investering van een automatisch dierweegsysteem zich snel terug. Zeker in tijden dat de voerkosten zo hoog zijn zoals nu. 

Ook voerkosten besparen op uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.