Boerderij van de toekomst

Boerderij van de toekomst

Lees meer

De wereld kan niet zonder boeren. Door de groeiende wereldbevolking zal de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel alleen maar toenemen. De toekomst van de landbouwsector ligt in de innovatie en integratie van technologie in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit geldt met name voor varkens- en kippenstallen, waar slimme sensoren, big data en artificial intelligence (AI) toegepast kunnen worden om de dieren beter te verzorgen, de productie te verbeteren en de efficiëntie te verhogen.

Kwaliteitsverbetering met de stal van de toekomst

Een stal van de toekomst is volledig geautomatiseerd met geïntegreerde oplossingen die 24/7 draaien. Veel dagelijks terugkomende routinewerkzaamheden worden geautomatiseerd waardoor de boer meer tijd overhoudt voor de dingen die echt belangrijk zijn voor zijn bedrijfsvoering. Ook zien we steeds meer sensoren die verschillende aspecten van de omgeving van het dier kunnen meten, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-niveaus en de activiteit. Deze sensoren kunnen vervolgens worden geïntegreerd met big data-analyse om inzicht te krijgen in de gezondheid en het welzijn van de dieren en de omgeving waarin ze leven. Naast het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de dieren, kan technologie ook worden gebruikt om de efficiëntie van de productie te verbeteren.

In 6 stappen de juiste stalcomputer kiezen

Download hier onze whitepaper met interessante tips die u helpen de juiste stalcomputer te kiezen.

Download whitepaper

Whitepaper - in 6 stappen de juiste stalcomputer kiezen.png

Artificial Intelligence in de stal

Boeren hebben behoefte aan extra ogen in de stal en aan concrete suggesties voor verbeteringen op het vlak van dierenwelzijn en -gezondheid. Veel van de huidige technieken om de diergerelateerde parameters automatisch te monitoren zijn ontwikkeld voor experimenteel onderzoek en moeten nog vertaald worden naar rendabele praktijkgerichte producten. Door de gegevens die worden verzameld door deze sensoren te combineren met AI, kan het systeem worden geoptimaliseerd om de ideale omstandigheden te creëren voor de dieren. Het systeem kan patronen ontdekken en zelfs conclusies trekken. Bijvoorbeeld, met behulp van sensoren en AI kan de groei van de dieren worden gevolgd en geanalyseerd, waardoor de optimale tijd voor slacht bepaald kan worden. Dit kan niet alleen de productie verbeteren, maar ook de kwaliteit van het vlees verhogen. AI kan ook worden gebruikt om te voorspellen wanneer een dier ziek kan worden of wanneer er een probleem in de stalomgeving kan ontstaan, waardoor preventieve maatregelen kunnen worden genomen om ziektes of problemen te voorkomen. Als het bijvoorbeeld warm is en de dieren zijn inactief en drinken veel, dan wijst dat op hittestress. De boer wordt dan gewaarschuwd dat hij moet ingrijpen en krijgt concrete suggesties om aanpassingen te doen. Ook kan AI gebruikt worden om de voeding en waterverbruik van de dieren te optimaliseren, waardoor kosten en voedselverspilling verminderd kunnen worden. 

Drinkende vleeskuikens
Klimaatsensoren in een pluimveestal

Techniek in de stal is niet nieuw

In de automatisering van de klimaat- en voerprocessen is het al jarenlang gebruikelijk om geavanceerde technieken toe te passen om het proces te verbeteren. Een voorbeeld van zo’n techniek is de speciaal ontwikkelde meetwaaier waarmee het ventilatiedebiet in een mechanisch geventileerde stal nauwkeurig gestuurd kan worden. Deze manier van meten en regelen garandeert optimaal thermisch comfort voor de dieren zonder temperatuurschommelingen, of nog erger, tocht in de stal.

Om te voldoen aan de nutritionele behoeften van de dieren worden automatische voersystemen ingezet die het mogelijk maken om de portiegrootte en de samenstelling van het voer per voerplaats nauwkeurig af te stemmen op de behoefte van de dieren. De voergift volgt precies de voercurve en schakelt heel geleidelijk over van de ene naar de andere voersoort waardoor dieren beter groeien en minder ziek zijn. Dankzij deze technieken kan voldaan worden aan de meest belangrijke randvoorwaarden voor goed dierwelzijn, zoals het voorkomen van honger en dorst en thermisch comfort.

Welzijnsindicatoren

Daarom is het vreemd dat we bij het daadwerkelijk beoordelen van het dierwelzijn nog steeds vertrouwen op subjectieve en incidentele methoden zoals een periodieke audit in de stal of zelfs een beoordeling achteraf in de slachterij. Bovendien zijn de Europese lidstaten verplicht welzijnsindicatoren zoals sterfte en voetzoolleasies bij vleeskuikens te monitoren en bij welzijnsproblemen is men verplicht maatregelen ter verbetering te nemen. Mede hierdoor is en een groeiende behoefte aan een betrouwbare en onafhankelijke beoordeling van de welzijnsindicatoren. 

Meten op en aan het dier

Voor een nauwkeurige waardering van het dierwelzijn is het cruciaal om naast de omgevingsfactoren ook op en aan het dier te meten. Huidproblemen, lichaamsconditie en afwijkend gedrag geven veel informatie over het welzijn van het dier. In vergelijking met de periodieke audits heeft een automatische registratie vele voordelen. In de eerste plaats kan een automatische registratie continu en in real-time plaatsvinden. Bovendien is het veel objectiever. Periodieke audits zijn tijdrovend en minder betrouwbaar omdat ze de dagelijkse routine in de stal kunnen verstoren en daarmee een verkeerd beeld geven van de actuele situatie. Ook kunnen technieken ingezet worden om andere parameters te registreren die door de mens moeilijk waargenomen kunnen worden zoals hartslag, geluid en de aanwezigheid van het stresshormoon plasma cortisol.

Automatisch wegen van vleesvarkens

Extra onderzoek

Dit vergt extra onderzoek op het gebied van kwalitatief goede en toch betaalbare sensoren en elektronica, betrouwbare regelalgoritmen en de bedieningsvriendelijkheid voor de gebruiker. Het welzijn van de dieren moet voorop staan in deze ontwikkelingen. Maar dan wel het welzijn vanuit het gezichtspunt van de dieren, onafhankelijk van onze menselijke opvattingen en overtuiging.

Vleeskuikens

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is belangrijk voor de Europese consument: de kwaliteit van de levensmiddelen wordt niet alleen bepaald door de veiligheid van het eindproduct, maar de consument wil ook zekerheden over het welzijn van de dieren die het voedsel produceren. Binnen het Europees  onderzoeksprogramma Welfare Quality® werden door een groep wetenschappers Europese normen ontwikkeld voor de beoordeling van het welzijn van landbouwhuisdieren, alsmede praktische strategieën voor het verbeteren van het welzijn van dieren. Binnen dit onderzoeksprogramma zijn objectieve parameters gedefinieerd om de mate van dierwelzijn te beoordelen:

 • Afwezigheid van langdurige honger
 • Afwezigheid van langdurige dorst
 • Comfort rond rusten
 • Thermisch comfort
 • Gemak van beweging
 • Afwezigheid van blessures
 • Afwezigheid van ziekte
 • Afwezigheid van pijn veroorzaakt door managementprocedures
 • Uiting van sociaal gedrag
 • Uiting van ander gedrag
 • Goede mens-dier relatie
 • Afwezigheid van algemene angst.

In deze benadering staan dier-gerelateerde parameters dus centraal bij de beoordeling van het dierwelzijn.

Duurzaamheidsmaatregelen in de stal van de toekomst

In de stal van de toekomst worden ook duurzaamheidsmaatregelen genomen, zoals het verminderen van het water- en energieverbruik en het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen. Sensoren kunnen worden gebruikt om het water- en voerverbruik van de dieren te monitoren en te optimaliseren, terwijl het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie de energiekosten kan verlagen en de CO2-uitstoot van de stal kan verminderen.

Efficiëntie

In conclusie, de stal van de toekomst is een geavanceerd systeem dat slimme sensoren, big data-analyse en AI combineert om de gezondheid en het welzijn van de dieren te verbeteren, de productie te verhogen en de efficiëntie te optimaliseren. Dit kan niet alleen leiden tot betere resultaten voor de landbouwsector, maar ook bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en het welzijn van de dieren.

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.