Automatische detectie van berigheid bij zeugen in de drachtstal beperkt verliesdagen

Lees meer

De technische kengetallen geven een goed beeld van het management van het moderne zeugenbedrijf en zijn een leidraad voor de boer om zijn bedrijfsvoering aan te scherpen voor nog betere technische en financiële resultaten.

Een van deze kengetallen is de worp-index (het aantal worpen per zeug per jaar) De worpindex wordt beïnvloed door de cyclusduur, de duur van de dracht en de lactatieduur. Een hogere speenleeftijd zorgt voor een daling van de worpindex. Ook de tijd tussen het spenen en de eerstvolgende berigheid van de zeug heeft invloed op de worpindex.

Terugkomers veroorzaken verliesdagen en beïnvloeden worpindex

Een vaak onderbelichte oorzaak van een afname van de worpindex zijn de terugkomers (zeugen die na dekking niet drachtig zijn). Terugkomers kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Er heeft geen bevruchting plaatsgevonden.
  • Er is wel een bevruchting geweest, maar de vruchtjes verworpen zijn.
  • Er waren onvoldoende embryo’s. Als er te weinig embryo’s aanwezig zijn in de baarmoeder, pikken de hersenen niet het juiste hormonaal signaal en wordt de dracht afgebroken.

Om verliesdagen in de cyclus te beperken is het zaak om de terugkomers snel op te sporen als ze opnieuw berig worden. Naast verliesdagen zorgt een berige zeug ook nog eens voor onrust in de groep. Zeker bij statische groepen waarin de zeugen allemaal in dezelfde innestelingsfase zitten. Dat is de meest kwetsbare fase van de dracht, met alle gevolgen van dien.

Terugkomers vroegtijdig opsporen

Het geoefend oog van de boer haalt deze zeugen zo uit de groep. Maar wat als u zelf niet altijd in de stal aanwezig kunt zijn? Juist nu wereldwijd steeds meer ligboxen plaats maken voor systemen met groepshuisvesting waarbij drachtige zeugen in grote groepen leven is het vroegtijdig opsporen van terugkomers een aandachtspunt. Dan kan een automatische detectie van de berigheid heel waardevol zijn.

HeatTek automatische detectie van berigheid

Om berige zeugen automatisch te herkennen en te markeren biedt Fancom de HeatTek berigheidsdetectie. HeatTek is een optionele uitbreiding van het Intellitek Elektronisch Zeugenvoerstation.

Heattek.jpg

Hoe werkt HeatTek

Zodra de berige zeug de beer opzoekt zal de HeatTek de zeug herkennen met behulp van de RFID-technologie. De zoekbeer zit in een eigen hok en vormt zo geen veiligheidsrisico. De berige zeug wordt geregistreerd en ook meteen gerapporteerd aan de zeugenhouder. Bij het volgende bezoek aan het voerstation wordt dezelfde zeug opnieuw herkend en kan gemarkeerd en zelfs automatisch geselecteerd worden zodat ze weer snel door kan naar de dekstal. De automatische berigheidsdetectie werkt sneller en nauwkeuriger en is veilig voor de dierenverzorger. Daarmee is de HeatTek een uitstekende aanvulling op groepshuisvesting met voerstations.

De voordelen van HeatTek op een rijtje

  • Nauwkeurige en snelle identificatie van berige zeugen
  • Niet meer afhankelijk van de individuele waarneming van verschillende dierverzorgers
  • Minder verliesdagen zorgen voor een betere worpindex
  • Rust in de groep doordat berige zeugen niet onnodig lang in groepshuisvesting verblijven

Intellitek Zeugenvoerstation

HeatTek is een optionele uitbreiding op het Fancom Intellitek zeugenvoerstation. Intellitek stimuleert het natuurlijk gedrag van de zeug en biedt uitstekende mogelijkheden voor praktisch zeugenmanagement. U voert uw dieren individueel naar behoefte houdt u de voerkosten in de hand en blijven uw dieren in topconditie.

Intellitek is onderdeel van de Smart Feeding voeroplossingen van Fancom die helpen bij een efficiënt voerproces tijdens de hele zeugencyclus. Andere systemen zijn het FaroTek kraamstalvoeren en de Rondomat biggenvoerautomaat voor gespeende biggen. 

intellitek-left.jpg

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.